Eerste kievitsei provincie Utrecht gevonden

Vandaag, maandag  9 maart, vond Roelof Koelewijn, vrijwilliger van de agrarische natuurvereniging BAO, het eerste kievitsei van de provincie Utrecht in de polder de haar bij Bunschoten. Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen in de provincie Utrecht van start gegaan.

Het eerste kievitsei van Nederland werd afgelopen zondag 8 maart, in de Ablasserwaard in de provincie Zuid-Holland gevonden.

Roelof Koelewijn is vrijwilliger bij SBNL en de ANV BOA. Elk jaar volgen meer dan 400 vrijwilligers in de Provincie Utrecht de bewegingen van de weidevogels. Als vrijwillig weidevogelbeschermer werken zij vanaf maart tot half juni ééndrachtig samen met agrariërs bij het lokaliseren van weidevogellegsels- èn kuikens. Zo worden de eieren en kuikens beschermd tegen landbouwwerkzaamheden, zoals bemesten, beweiden en maaien.

Kieviten broeden al begin maart en hebben twee maanden nodig om hun jongen vliegvlug te krijgen. Onderzoek toonde aan dat juist deze vroege legsels de sterkste kuikens opleveren. De eieren worden door de Utrechtse vrijwilligers niet geraapt, maar juist beschermd. Daarmee helpen ze het voortbestaan van weidevogels als de kievit, maar ook vogels die later broeden als de grutto en de tureluur. Vanwege de forse achteruitgang van de kievit is het rapen van de eieren dit jaar voor het eerst in heel Nederland verboden.

Dat het eerste ei is gevonden in Eemland, is geen toeval. Deze polder kenmerkt zich door lage, drassige plekken, waar de vogels hun voedsel zoeken, afgewisseld met drogere plekken waar ze kunnen broeden. Bovendien is het een heel open gebied met weinig schuilmogelijkheden voor roofvogels en andere predatoren, waardoor er minder eieren en kuikens opgegeten worden.

Nieuwe vrijwilligers

Ook in 2014 zijn veel nesten opgespoord en beschermd. Van de gevonden nesten is ongeveer driekwart uitgekomen, wat vergelijkbaar is met andere jaren. Dit jaar hopen we natuurlijk op nog positievere resultaten. Daarvoor zijn nog veel nieuwe vrijwilligers nodig. Bent u geïnteresseerd? Kijk dan bij vrijwilligers op deze site. Hier vindt u een overzicht van alle weidevogel beschermingsgroepen in de provincie Utrecht. Neem contact op met een plaatselijke weidevogel beschermingsgroep om u aan te melden. Natuurlijk kunt u ook contact opnemen met ons via  030 220 55 34 of via info@landschaperfgoedutrecht.nl.

 

Dit bericht is geplaatst op 9 maart 2015.