Eerste ronde tafelgesprek (BPU)

Het Boerderijen Platform Utrecht (BPU) heeft op 27 juni jongstleden een ronde tafelgesprek georganiseerd. De eerste in een serie gesprekken die het BPU in 2014 organiseert over de te verwachten ontwikkelingen in de landbouw en op het platteland rond het thema “boer en burger’ was de wetenschap aan de beurt. De tafelgenoten aan de Ronde Tafel waren:

- Femke Daalhuizen (demografisch onderzoeker platteland)
- Rik Eweg (lector duurzame agro business )
- Marinke Steenhuis (architectuurhistoricus, specialist op het gebied van erfgoed en gebiedsontwikkeling)
- Roel Jongeneel ( landbouweconoom )
- Hans Farjon ( landschapsecoloog )

Onder zijn leiding  van Onno van Eyck zijn de tafelgenoten twee uur lang  enthousiast en diepgaand met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van het Utrechtse platteland.
Enkele uitspraken: ‘’Boerenerven hebben in de toekomst burgererven nodig om te groeien.’’ En ‘’Ruimtelijke kwaliteit = geld = economie.’’Andere gesprekken staan gepland met ‘bewoners’  en de ‘praktijk’. Onder bewoners vallen boeren die recent hun bedrijf flink uitgebreid hebben en die met  hun buren de  ervaringen – goede en slechte-  rond de bestemmingsplanprocedure delen. De praktijk (de professionals ipv werkveld) bestaat onder andere uit: ambtenaren, landschapscoördinatoren, ervenconsulent, stallenbouwers, LTO etc. Ook de professionals gaan ervaringen uitwisselen en delen.  De oogst uit de vier sessies gaat het BPU gebruiken als voeding voor haar eigen visie op de ontwikkelingen op het platteland en beleidsaanbevelingen die uit de visie kunnen voortkomen.

Dit bericht is geplaatst op 10 juli 2014.