EMPHOS: Europees project over cultureel ondernemerschap

In het najaar van 2015 is een Europees project begonnen, waarin Landschap Erfgoed meedoet, om de ondernemingsvaardigheden binnen de erfgoedsector te ontwikkelen: EMPHOS. Een multidisciplinair team van deelnemers uit het hoger onderwijs, die deskundig zijn op het gebied van cultureel ondernemen, en deelnemers die weten wat er speelt binnen non-profit organisaties, hebben 3 jaar de tijd om de Europese erfgoedsector klaar te maken voor een nieuwe tijd. Inmiddels zijn de eerste bijeenkomsten met de partners uit Nederland, Italië en het Verenigd Koninkrijk geweest en de vervolgstappen gepland.

Internationale bijeenkomst in Bologna (Italië)
Begin mei kwamen de EMPHOS partners bijeen in Bologna en is vergeleken hoe de erfgoedsector in de verschillende landen aankijkt tegen ondernemerschap. In Nederland is men zich de laatste jaren bewust geworden van de noodzaak om ondernemender te opereren. In Engeland waren ze daar veel eerder van doordrongen, sinds onder Thatcher de geldkranen dichtgingen. Musea in Italië zijn sterk vanuit de overheid gestuurd, maar ook daar is nu een omslag gaande. Deze constatering ging leven door de presentaties van Italiaanse collega’s tijdens een boeiende symposiumdag op 5 mei.

Aan de slag met case studies
De volgende stap is de uitwerking van 5 case studies per land, in totaal dus 15. Hiermee is de Reinwardt Academie in nauwe samenwerking met Landschap Erfgoed Utrecht begonnen. Als eerste wordt de Utrechtse Domkerk onder de loep genomen, omdat dit een mooi voorbeeld is van een organisatie waar de verhouding tussen behoud en exploitatie belangrijk is. Ook interviewen we een aantal betrokkenen bij het Museum Catharijneconvent.

EMPHOS in 2017 in Utrecht
Landschap Erfgoed Utrecht ontvangt de EMPHOS partners in april 2017. Daaromheen worden zeker ook bijeenkomsten georganiseerd worden voor het Utrechtse erfgoedveld. Zo kunnen we de kennis delen en laten zien wat de analyse van de 15 case studies oplevert.

Natuurlijk houden we u gedurende het jaar op de hoogte van de ontwikkelingen. Kijk op de Emphos pagina voor meer informatie.

Dit bericht is geplaatst op 23 juni 2016.