Erfgoed als grondlegger voor Omgevingsvisies van gemeenten

Op 18 oktober vond een speciale bijeenkomst plaats voor bestuurders en ambtenaren van alle gemeenten uit de provincie Utrecht. In de Nicolaikerk te Utrecht verzamelden iedereen zich die in hun gemeente te maken hebben met ruimtelijke ordening, archeologie, monumenten en cultuurhistorisch landschap. Zij ontvingen uit handen van gedeputeerde Mariëtte Pennarts de “Wegwijzer voor de Toekomst” van het Steunpunt Archeologie en Monumenten Utrecht (STAMU), een samenwerkingsverband tussen MooiSticht en Landschap Erfgoed Utrecht.

Met de door het STAMU op maat gemaakte Wegwijzers worden de gemeenten goed op weg geholpen. Er staat per gemeente in wat de stand van zaken is rond het erfgoedbeleid en ook welke kansen er zijn op het gebied van monumenten, archeologie en het cultuurhistorisch landschap. Belangrijke aanbevelingen gaan over erfgoed als kwaliteitsvolle grondlegger voor de gemeentelijke omgevingsvisies en omgevingsplannen, waarbij bewoners vooraf actief betrokken worden. Dit vraagt van veel gemeenten een andere manier van werken. Bij de huidige opgave van de energietransitie en bij duurzaamheidsvraagstukken speelt ook erfgoed een belangrijke rol.

De gemeenten kunnen met de Wegwijzers in de hand aan de slag om er voor te zorgen dat we nu en in de toekomst van al het waardevolle erfgoed kunnen blijven genieten.

Meer informatie kunt u vinden op www.stamu.nl 

Dit bericht is geplaatst op 19 oktober 2018.