Herbestemmen met ruimtelijke kwaliteit

In samenwerking met DorpenLand advies en Berghauser Pont Academy verzorgde ervenconsulent  Rob Hendriks een bijdrage aan de cursus ‘Aanpak leegstand platteland’.

Tijdens deze cursus en netwerkbijeenkomst werd de problematiek van de vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB’s) in beeld gebracht. De deelnemers uit heel Nederland bestonden uit onder andere ambtenaren (gemeente- en provincie), rentmeesters, juristen die met deze opgave te maken hebben.

Bij het cursus-onderdeel ‘herbestemmen met ruimtelijke kwaliteit’ zijn de cursisten ook zelf aan het werk gegaan. Doel was om bij een casus: een nieuwe functie voor een stal - al schetsend - overeenstemming te bereiken over de mogelijke kwaliteitswinst voor alle partijen. Nu eens niet op basis van regels en procedures maar juist ‘met de bril van ruimtelijke kwaliteit op’. Rob: “Onze ervaring is dat je, als je het gesprek aan gaat over een gedeeld belang zoals ruimtelijke kwaliteit, vaak andere tegenstellingen tussen belangen kunt overbruggen”.

Over een van de twee besproken casussen hebben Jolanda en Rob al een erfadvies uitgebracht, de andere is een fictieve herbestemming van een na-oorlogse ligboxenstal. Dat is een type vraag waar de ervenconsulenten in de toekomst waarschijnlijk vaker mee te maken zullen hebben. Op deze website kunt u meer informatie vinden.

Dit bericht is geplaatst op 9 december 2014.