Informatiemarkt RAP in teken van Ruimte: geven en nemen

Afgelopen 12 juni was het Ervenconsulentschap als één van de zestien projecten vertegenwoordigd tijdens de informatiemarkt van het RAP (Ruimtelijk Actieprogramma) van de provincie Utrecht. De middag stond in teken van Ruimte: geven en nemen. Aan de hand van foto’s en stelling presenteerde het ervenconsulentschap hun werkwijze aan de waslijn van directeur Frans ter Maten. Een voorbeeld: De ervenconsulent ziet de ontwikkelingen in het landelijk gebied als kans en uitdaging om het herkenbare karakter van het landschap te versterken. Conclusie van de middag was dat kennis delen het succes van ruimtelijke plannen vergroot.Heeft u een boerenbedrijf of bent u eigenaar van een boerenerf? Bent u betrokken bij plannen of initiatieven in het landelijk gebied? De ervenconsulent biedt maatwerk door het integraal advies op maat voor uw ontwikkeling, zodat uw plan bijdraagt aan de ruimtelijke kwaliteit van het landschap. Neem voor meer informatie contact op met Jolanda van Looij.

Kijk hier voor meer informatie over het ervenconsulentschap.

 

Dit bericht is geplaatst op 26 juni 2014.