Kijk naar het landschap en maak het mooier!

Landschap Erfgoed Utrecht zoekt vrijwilligers die graag buiten zijn en die willen helpen om de landschapselementen in de omgeving van Leusden, Renswoude, Woudenberg, Veenendaal en Rhenen nader te bekijken (inventariseren). Ben jij in de periode van april tot november minimaal 8 (afzonderlijke) dagen beschikbaar. Dan zoeken wij jou! Op 20 mei 2015 organiseren wij van 16.00 tot 20.00 uur in Groot Zandbrink in Leusden een startbijeenkomst voor nieuwe vrijwilligers die het landschap mooier willen maken.

Het landschap
Op kaarten van uw omgeving is veel te zien. Bijvoorbeeld opvallende landschapselementen zoals bomenrijen. De informatie op deze kaarten is vrij summier en klopt niet altijd. Graag willen wij weten welke landschapselementen er nu echt staan. Als we meer kennis hebben over de echte landschapselementen, dan kan deze informatie worden gebruikt om het landschap mooier te maken. Bijvoorbeeld informatie over de onderhoudstoestand van bomenrijen, kan er toe bijdragen dat er een onderhoudsplan of onderhoudssubsidie beschikbaar komt. Wij kunnen met deze kennis eigenaren van bijvoorbeeld knotbomen helpen om deze bomen te herstellen en het onderhoud te organiseren.

In delen van de provincie Utrecht worden al landschapselementen op deze manier in kaart gebracht. De gegevens die worden verzameld worden in een GIS gezet (digitale kaart). In 2010 is bijvoorbeeld het landschap in de Kromme Rijn al geïnventariseerd. Daar gaan we komend jaar bekijken of er iets is veranderd. En dat zal zeker het geval zijn, want mede naar aanleiding van de inventarisaties is er een project “Blij met de knotbomenrij” uitgevoerd.


Aanvullende informatie
U hoeft geen ervaring met het inventariseren van het landschap te hebben. Ook hoeft u geen uitgebreide kennis over landschapselementen te hebben. Als u  interesse heeft kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst op 20 mei 2015 van 16.00 tot 20.00 uur in Boerderij Groot Zandbrink, Postweg 2, Leusden. Na deze dag gaat u op eigen gelegenheid, samen met iemand anders, met een kaart aan de slag. Vervolgens komen we op een evaluatiebijeenkomst -met alle vrijwilligers in Utrecht-  weer bij elkaar en kunt u vragen stellen en ervaringen uitwisselen.

Opgeven voor de startbijeenkomst
Opgeven voor de startbijeenkomst van 20 mei 2015 kan door je hier aan te melden!

Dit bericht is geplaatst op 23 april 2015.