Opnieuw stijging maatschappelijke waarde vrijwilligers

Afgelopen jaar is er door de vrijwilligers - waar Landschap Erfgoed Utrecht mee samenwerkt - heel veel werk verzet. In totaal werkten in de provincie Utrecht 9.177 vrijwilligers mee aan het behoud en de ontwikkeling van landschap en erfgoed. De maatschappelijk economische bijdrage van al deze vrijwilligers is enorm. Samen werkten ze in 2015 meer dan 661.706 uur. Dat komt neer op € 14,9 miljoen! In 2014 was dit € 14,6 miljoen. Een mooie stijging dus. Kijk hier voor meer informatie over de cijfers.

De winst van vrijwilligerswerk
Op de jaarlijkse Vrijwilligersdag presenteerde Ivo Brautigam, directeur Landschap Erfgoed Utrecht, de cijfers en bedankte alle vrijwilligers voor de enorme inzet. Het werk van deze vrijwilligers is een heel belangrijke ondersteuning voor het behoud van het landschap en erfgoed in de provincie Utrecht. Zo hebben vrijwilligers bijvoorbeeld 27 kilometer houtwallen, lanen en hagen beheerd, duizenden bezoekers rondgeleid bij de Pyramide van Austerlitz en 5.000 weidevogelnesten beschermd. Petra Doornenbal, voorzitter van de Raad van Toezicht van Landschap Erfgoed Utrecht, nam de cijfers in ontvangst. Zij roemde het werk dat de vrijwilligers doen en noemde het een gouden rand om het werk dat Landschap Erfgoed Utrecht doet voor ‘rood’ en ‘groen’.

Meer vrijwilligersgroepen
In 2015 zijn er 7 nieuwe vrijwilligersgroepen bijgekomen, zoals een Poelenwerkgroep in Zeist, de Historische tuingroep bij Huis te Maarn en een groep van maar liefst 77 vrijwilligers die meehelpen aan de Archeohotspot in het Universiteitsmuseum Utrecht. Hoe meer Utrechters zich verbonden voelen met de omgeving waarin ze leven en daar actief aan bijdragen, hoe beter we samen kunnen zorgen voor een provincie Utrecht waar we trots op zijn.

Kennisvergroting
Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt alle vrijwilligersgroepen met inhoudelijke expertise, cursussen en lezingen, gereedschap, materialen en begeleiding. De kwaliteit van het vrijwilligerswerk blijft op die manier hoog en de continuïteit is beter gewaarborgd. De vrijwilligers gaven Landschap Erfgoed Utrecht een gemiddeld cijfer van een 8,1 voor de aangeboden cursussen.

Zorgen
De structurele ondersteuning van deze groeiende groep vrijwilligers baart de organisatie ook zorgen. "De budgetten zijn door bezuinigingen de afgelopen jaren gekrompen, terwijl er steeds meer vrijwilligers bij ons aankloppen voor hulp en advies", zegt Ivo Brautigam. “Er dreigt dus een spagaat, want er zit een grens aan de financiële ondersteuningsfaciliteiten van Landschap Erfgoed Utrecht”. Maar wij zeggen nog geen “nee” en blijven mensen aansporen mee te doen!”

Ook actief meedoen bij u in de buurt?
Wilt u ook graag een actieve bijdrage leveren aan landschap en erfgoed? Kijk dan voor meer informatie over vrijwilligerswerk.

Dit bericht is geplaatst op 30 juni 2016.