Recordaantal vrijwilligers voor landschap en erfgoed

Bij museum Vredegoed in Tienhoven vond op 9 juni de jaarlijkse Vrijwilligersdag van Landschap Erfgoed Utrecht plaats. Met dit evenement bedankt de organisatie alle vrijwilligers jaarlijks voor hun niet aflatende inzet bij het behoud, beheer en de ontwikkeling van het landschap en het rijke erfgoed in de provincie Utrecht. Tijdens de Vrijwilligersdag werd bekendgemaakt dat 10.167 mensen zich in 2017 vrijwillig hebben ingezet. Ze beschermden kwetsbare weidevogels, knotten bomen, gaven rondleidingen in musea, onderhielden historische moestuinen, waren actief als archeologievrijwilliger en meer.

Op de Vrijwilligersdag was een speciale rol weggelegd voor Frank van Liempdt, wethouder Economie, Cultuur en Leefomgeving van de gemeente Stichtse Vecht. Uit handen van Ivo Brautigam, directeur Landschap Erfgoed Utrecht, ontving hij de vrijwilligersresultaten over 2017. Maar liefst 10.167 Utrechtse vrijwilligers realiseerden vorig jaar 776.000 manuren. In geld uitgedrukt ligt de waarde van het werk dat vrijwillig werd verzet rond de € 17,5 miljoen. Maar het maatschappelijk belang is vele malen groter.
De volledige infographic met alle gegevens over 2017 is hier te bekijken

Onschatbare waarde
Van Liempdt noemde de cijfers indrukwekkend en de inzet van de vrijwilligers van onschatbare waarde, zeker in een gemeente als Stichtse Vecht met zoveel bijzonder landschap en erfgoed. “Het laat zien dat de zorg en liefde voor onze rijke historie en leefomgeving springlevend is en diep verankerd”, voegde Landschap Erfgoed Utrecht-directeur Ivo Brautigam toe.

Vrijwilligerswerk
Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt vrijwilligers in Utrecht op vele manieren. Wil je je ook inzetten voor landschap en erfgoed in je eigen omgeving? Kijk dan eens hier. Of neem contact op met het Steunpunt Vrijwilligerswerk van Landschap Erfgoed Utrecht via vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl.

Dit bericht is geplaatst op 9 juni 2018.