Stem op 20 maart voor de waterschappen

Waterschappen zijn niet alleen verantwoordelijk voor onze veiligheid achter de dijken, maar ook voor waterkwaliteit en natuur. In ons waterrijke land is een groot deel van de natuur afhankelijk van voldoende schoon water. In steden kunnen waterschappen bijdragen aan een aantrekkelijke leefomgeving met groen en recreatiemogelijkheden bij het water. Daarover beslissen de bestuurders die we op 20 maart gaan kiezen.

Stemwijzer voor het waterschap
Voor de waterschapsverkiezingen in de regio Utrecht hebben zich 41 partijen gemeld, waaronder landelijke partijen, maar ook partijen of belangengroepen mee die zich specifiek op de waterschappen richten. Eén daarvan is Water Natuurlijk, dat zich inzet voor natuur, landschap en recreatie.

In totaal zijn er in de regio vier waterschappen actief. Samen met de Utrechtse natuurorganisaties zijn de waterschapspartijen opgeroepen om waterkwaliteit, natuur, een aantrekkelijke leefomgeving en duurzaamheid centraal te stellen in hun verkiezingsprogramma’s. Met jouw stem kun je er aan bijdragen dat de partijen die zich voor deze thema’s inzetten in het dagelijkse bestuur in uw waterschap komen! Weet je nog niet wat je moet stemmen? Vul dan de Stemwijzer voor het waterschap eens in.

Landelijk
In totaal zijn er 21 waterschappen in Nederland. Zij zorgen voor de waterhuishouding en regelen bijvoorbeeld het beheer van dijken en sluizen, de waterstand en de zuivering van afvalwater. Afgelopen zomer werd de rol van de waterschappen bijvoorbeeld nog duidelijk zichtbaar door de maatregelen vanwege de droogte.

Dit bericht is geplaatst op 15 maart 2019.