Vrijwilligers gezocht voor poelenwerkgroep Zeist e.o.

Landschap Erfgoed Utrecht is een poelenwerkgroep aan het oprichten in Zeist en omgeving. De werkgroep gaat poelen inventariseren en beheren in park De Brink en Couwenhoven. Deze kleine wateren in Zeist zijn leefgebied voor onder andere verschillende soorten amfibieën (kikkers en padden) en water- en oeverplanten. Graag willen we in samenwerking met de gemeente het beheer van deze poelen veiligstellen. Ook willen we weten welke dieren en planten er in de poelen leven. Daarom zijn we op zoek naar enthousiaste bewoners uit de buurt die ons daarbij willen helpen. Ervaring is niet nodig. Onder leiding van ervaren vrijwilligers en deskundigen ga je het komend jaar aan de slag met inventariseren en beheren van de poelen. Al doende leert men van elkaar. De verwachte tijdsinvestering is 3 tot 4 dagdelen inventariseren en ook 3 tot 4 dagdelen beheren van de poelen.

Meedoen
Op zaterdag 5 september om 10.00 uur is er een bijeenkomst in het veld. Onder begeleiding van plantenkenner Mathijs van Hoorn bezoekt u de Couwenhovense poel in dit park en twee poelen in park De Brink. U gaat bekijken welke planten er leven in en bij de poelen. Opgeven voor de poelenwerkgroep en de bijeenkomst op 5 september kan bij Marja Zandberg via of tel. 030 2219781.

Dit bericht is geplaatst op 28 augustus 2015.