Eerste kievitsei ook in Utrecht gevonden

Zaterdag 12 maart vond René Gerritsen, vrijwilliger van de weidevogelgroep De Kiewiet, het eerste kievitsei van de provincie Utrecht bij boer van Ginkel in Renswoude. Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen in de provincie Utrecht van start gegaan.

Net als voorgaande jaren is het eerste landelijke kievitsei niet gevonden in de provincie Utrecht. Het eerste kievitsei van Nederland werd afgelopen woensdag, 9 maart, in Sint Oedenrode in de provincie Brabant gevonden.

Weidevogelbeschermingsgroep De Kiewiet
René Gerritsen is lid van Weidevogelbeschermingsgroep De Kiewiet, die wordt ondersteund door Landschap Erfgoed Utrecht. Zoals de naam van de groep al aangeeft, zitten er met name kieviten in dit gebied. Elk jaar volgen meer dan 350 vrijwilligers in de provincie Utrecht de bewegingen van de weidevogels. Als vrijwillig weidevogelbeschermer werken zij vanaf maart tot half juni ééndrachtig samen met agrariërs bij het lokaliseren van weidevogellegsels en kuikens. Zo worden de eieren en kuikens beschermd tegen landbouwwerkzaamheden, zoals bemesten, beweiden en maaien.

Kieviten broeden steeds vroeger als aanpassing aan de klimaatverandering. De broedtijd is ongeveer 3 weken eerder dan rond de eeuwwisseling. Onderzoek toonde aan dat juist deze vroege legsels de sterkste kuikens opleveren. De eieren worden door de Utrechtse vrijwilligers niet geraapt, maar juist beschermd. Daarmee helpen ze het voortbestaan van weidevogels als de kievit, maar ook vogels die later broeden als de grutto en de tureluur. Vanwege de forse achteruitgang van de kievit is het rapen van de eieren dit jaar voor het eerst in heel Nederland verboden.

Jaar van de Kievit
2016 is tot het Jaar van de Kievit uitgeroepen omdat het aantal broedende kieviten in ons land in rap tempo afneemt. In de provincie Utrecht hebbben alle coördinatoren van de weidevogelgroepen ook gezamenlijk hun grote zorgen geuit over de toekomst van de kievit in de provincie Utrecht. Lees de brief die zij schreven om de noodklok te luiden.

U kunt ook een handje helpen om de weidevogels te helpen. Kijk hier voor een weidevogelbeschermingsgroep bij u in de buurt en word weidevogelbeschermer. Of neem contact op met Maarten van Beek.

Dit bericht is geplaatst op 11 maart 2016.