Advies & Trainingen

Zowel scholen als culturele instellingen kunnen bij Landschap Erfgoed Utrecht terecht voor informatie, advies en trainingen. Wij denken uiteraard ook mee met gemeenten wanneer zij erfgoed en cultuureducatie in het onderwijs willen versterken of erfgoedinstellingen willen stimuleren inspirerende erfgoedprojecten in het onderwijs aan te bieden.

Trainingen voor basisscholen

Wie met erfgoed aan de slag wil, werkt met tastbare voorbeelden uit de eigen omgeving. Maar hoe betrek je nu precies dat landschap en erfgoed in de les? Landschap Erfgoed Utrecht laat je dat graag zien!

  • Meer doen met je culturele omgeving

Hoe verschillend leerlingen en hun achtergronden ook zijn, ze hebben één ding met elkaar gemeen: de plaats waar ze wonen en opgroeien. Als school kun je je leerlingen herinneringen, ontmoetingen en ontdekkingen laten opbouwen, waardoor ze ervaren dat hun omgeving vol betekenis is. In deze teamtraining staan we dan ook stil bij de vraag wat nu eigenlijk de culturele omgeving van je school is? Wie zijn interessante partners (kunstenaars, verenigingen, musea, et cetera) voor je school, en wat is er aan kunst en erfgoed voor handen dat je bij je onderwijs zou willen betrekken? Waarom en hoe zou je daarmee iets willen doen? Vervolgens ga je zelf aan de slag om de eigen omgeving aan bestaande lessen en/of thema’s te koppelen. Aan het einde van de training beschik je als team over de ingrediënten voor een eigen visie op het toepassen van de culturele omgeving en over enkele lesideeën die meteen zijn toe te passen.

Meer weten? Neem dan contact op met Dorien Wijstma  (d.wijstma@landschaperfgoedutrecht.nl).
Kosten: €650,00 (duur: 1,5 - 2 uur).

  • Erfgoed doen!

Wat is erfgoededucatie? Wat er is aan erfgoed in de omgeving van de school? Erfgoed is voor veel leerkrachten een tamelijk abstract begrip. In deze teamtraining ga je daar echter concreet mee aan de slag. Leerkrachten ontdekken op een actieve manier hoe je erfgoededucatie kunt inpassen in de les en bij cultuureducatie: welke werkvormen kun je koppelen aan erfgoed, welke keuzes maak je en waarom doe je dit? De kennis wordt meteen in praktijk gebracht door het bedenken van lesideeën bij het erfgoed uit de eigen omgeving.

De training Erfgoed doen! is ook opgenomen in het aanbod deskundigheidsbevordering van Kunst Centraal.
Kosten: €650,00 (duur: 1,5 - 2 uur).

  • Onze school canonproof

Sinds augustus 2010 is de nationale canon opgenomen in de kerndoelen voor het primair onderwijs. Maar wat betekent de invoering van de canon in de praktijk? Welke rol kan de canon spelen in de lessen? Deze training gaat daarop in. Daarbij is er ook aandacht voor het vertalen van canononderwerpen naar de eigen omgeving van de leerlingen. De canon is ontwikkeld voor groep 5-8, maar het zal duidelijk worden dat de canon voor de hele school leuk en interessant kan zijn.

De omvang van het theoretische deel hangt af van de basiskennis over de nationale canon. De nadruk ligt op praktijk en inspiratie.

De training Onze school canonproof is ook opgenomen in het aanbod deskundigheidsbevordering van Kunst Centraal.
Kosten: €650,00 (duur: 1,5 - 2 uur).

Voor reserveringen van de trainingen kun je contact met ons opnemen via onderwijs@landschaperfgoedutrecht.nl of door te bellen naar telefoonnummer 030-2205534.