Onderzoek digitaal cultuuronderwijs

In september 2015 ging het Eramus+project DICHE van start. DICHE staat voor Digital Innovation in Cultural and Heritage Education in the light of 21st century learning en is gericht op cultuureducatie. De Marnix Academie (pabo) uit Utrecht is de trekker van dit internationale project, waarbij Landschap Erfgoed Utrecht haar expertise inbrengt op het gebied van erfgoededucatie en 21ste-eeuws leren.

Samen met partners uit Italië, België en Engeland onderzoeken we hoe digitale middelen op een zinvolle én haalbare manier kunnen worden ingezet voor goed cultuuronderwijs. De nadruk ligt op toepassingen voor leerlingen van 9-13 jaar, en dat allemaal binnen de context van de 21ste-eeuwse vaardigheden. Bovendien onderzoekt het de landelijke ontwikkelingen op het gebied van digitale leermiddelen. Ook Kunst Centraal wordt inhoudelijk betrokken.

De methode die wordt gehanteerd om de 21ste-eeuwse vaardigheden in kaart te brengen, is het KSAVE-model (Knowledge, Skills, and Attitudes, Values and Ethicsvan de onderzoeksgroep ATC21S. In dit model wordt onderscheid gemaakt tussen kennis, vaardigheden en houdingen. Meer informatie over 21ste-eeuws leren en het KSAVE-model kun je hier (van pagina 20 tot  en met 39) vinden.

Vragen die bij DICHE onder meer aan bod komen, zijn:

  • Welke vaardigheden heeft een leerkracht nodig om met digitale leermiddelen te werken?
  • Wanneer en hoe  worden digitale leermiddelen effectief ingezet?
  • Kunnen we een onderwijsmenu maken over hoe en voor welk doel digitale middelen te gebruiken, bijvoorbeeld voor instructies, onderzoeken, ontdekken, verzamelen, het presenteren en/of het stimuleren van creatief vermogen?

In het kader van de eerste fase van het project - het opstellen van een common research agenda (periode september 2015 tot en met januari 2016) hebben alle internationale partners informatie aangeleverd over hun (landelijke) ontwikkeling met betrekking tot 21ste-eeuwse leren, digitale middelen en cultuuronderwijs. Naast een verslag over de Nederlandse ontwikkelingen op dit gebied  heeft Landschap Erfgoed Utrecht ook  twee korte filminterviews gemaakt voor deze gezamenlijke onderzoeksagenda:

1. Een interview met een ambassadeur van de theorie Cultuur in de Spiegel (Engels gesproken).

2. Een interview met de ontwikkelaar voor de erfgoedleerlijn in het nieuwe SLO leerplankader kunstzinnige oriëntatie (Engels gesproken).

We zouden graag van jou willen horen welke digitale tools je ons kunt aanbevelen. Meer weten of informatie delen? Neem dan contact op met Dorien Wijstma.