Primair onderwijs

Leerkrachten in het basisonderwijs kunnen via ons erfgoed lesmateriaal kindereren hun eigen verleden en omgeving leren ontdekken. Wij ontwikkelen het lesmateriaal in samenwerking met scholen en culturele instellingen. Voor iedere gemeente worden ze op maat gemaakt. Op die manier sluiten de projecten optimaal aan bij de directe leefomgeving van de leerlingen. Ons lesmateriaal wordt ook gebruikt in het Cultuurprogramma dat we samen met Kunst Centraal aanbieden.

Het lesmateriaal is veelal lesstofvervangend en vakoverstijgend. Ook kun je een deel van de algemene lesstof vervangen door ons lesmateriaal. Hierdoor kun je de leerstof begrijpelijker en aantrekkelijker maken, zonder dat het veel extra tijd kost.Om cultuureducatie steviger in het onderwijs te verankeren begeleiden we samen met Kunst Centraal 64 scholen in het verdiepingsprogramma Cultuureducatie met Kwaliteit. Verder hebben we ook een aantal losse producten die u kunt gebruiken, zoals de Utrechtse canon in de klas.