Cultuureducatie met Kwaliteit

Het programma ‘Cultuureducatie met Kwaliteit’, dat nu zijn tweede periode ingaat (2017-2021), is een landelijk programma dat zich richt op drie doelstellingen:

  • Ontwikkelen van leerlijnen
  • Vergroten professionaliteit van leerkrachten en educatief medewerkers
  • De verbinding verstevigen tussen de school en haar culturele omgeving

In de provincie Utrecht voert Landschap Erfgoed Utrecht samen met Kunst Centraal en Jeugdtheatergezelschap Het Filiaal dit programma uit. Dit doen wij in de vorm van zowel een individueel en collectief programma.

Bij het individuele programma werkt elke school individueel aan haar eigen doelen. De ene school wil beter worden in het verbinden van cultuuronderwijs met andere vakken, de ander wil de talentontwikkeling van zijn leerlingen stimuleren. Alle scholen vergroten het creatief vermogen van leerlingen en leerkrachten en verrijken hun onderwijs door samen te werken met de lokale culturele omgeving. Een schoolbegeleider helpt scholen dit doel te bereiken, daarnaast zijn er onder meer teamtrainingen, workshops per discipline en coteaching. Maar ook leren scholen van elkaar door het uitwisselen van ideeën en organisatievormen.

  1. Scholen in talenten: het vergroten van talenten van leerkrachten
  2. Cultuur in het hart: het verbinden van vakken
  3. Trinamiek: bovenschoolse vereniging met 24 scholen

Daarnaast begeleiden wij binnen Cultuureducatie met Kwaliteit negen culturele instellingen bij het vorm geven van een collectief programma in hun eigen gemeente. Lees hier verder.


Het filmpje is van het Collectief Programma van Soest waarvan het convenant onlangs werd getekend.

Cultuureducatie met kwaliteit wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Cultuurparticipatie.

Training voor culturele instellingen

Hoe sluit je als culturele partij aan bij het basisonderwijs? In het kader van het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit bieden Kunst Centraal en Landschap Erfgoed Utrecht cultuuraanbieders voor een gereduceerd tarief bijscholing aan. Zo wordt aansluiten bij het onderwijs nog makkelijker! Voor informatie over en reserveringen van de trainingen kun je contact met ons opnemen via onderwijs@landschaperfgoedutrecht.nl of door te bellen naar telefoonnummer 030-2205534.