Utrecht aan Zee

Hoe houd jij droge voeten? Utrecht aan Zee is een project over hoogwaterbewustzijn voor het voortgezet onderwijs

Door de mondiale klimaatverandering stijgt de zeespiegel. Hoe houden wij in Nederland in de toekomst onze voeten droog? Landschap Erfgoed Utrecht, Kunstuitleen Utrecht, Waterschap Vallei en Eem en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden hebben samen een vakoverstijgend educatief project voor de onderbouw van het Voortgezet Onderwijs ontwikkeld over deze strijd tegen het water.

De waterproblematiek wordt vanuit aardrijkskunde, geschiedenis en de kunstzinnige vakken bekeken. Met verschillende lesmodules kunnen leraren zelf hun lessen samenstellen.

Over het project
‘Utrecht aan Zee. Hoe houd jij droge voeten?’ laat leerlingen duidelijk zien wat de consequenties van de stijgende zeespiegel voor hun eigen omgeving zijn. Ze leren hoe we ons in het verleden beschermden tegen het water. En hoe we tegenwoordig doen. Vervolgens gaan ze zelf aan slag om een creatieve oplossing te bedenken voor het waterprobleem. 

Doel project “Utrecht aan Zee”
Veel leerlingen in de provincie Utrecht wonen onder NAP. Door 'Utrecht aan Zee' worden leerlingen zich bewust van de consequenties van de stijgende zeespiegel en toenemende wateroverlast voor hun eigen leefomgeving. De leerlingen maken kennis met klimaatverandering nationaal en internationaal, de geschiedenis van het waterbeheer in Nederland en het actuele waterbeheer in de provincie Utrecht. Bovendien maken ze kennis met water als inspiratiebron voor beeldende kunst.

Aansluiting bij kerndoelen Voortgezet Onderwijs en culturele canon
‘Utrecht aan zee. Hoe houd jij droge voeten?’ sluit aan bij diverse kerndoelen uit de onderdelen: E Mens en Maatschappij en F Kunst en Cultuur binnen het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast past het project goed bij bij de hoofdlijn ‘Lage landen bij de zee’ uit de culturele canon; www.entoen.nu. De culturele canon wordt op korte termijn opgenomen in de kerndoelen van het Voortgezet Onderwijs. 

Korte, praktische handleiding over Utrecht aan Zee

Lesmateriaal 
​Ga hier naar het lesmateriaal.