Lesmateriaal

Hierbij tref je de docentenhandleiding en het leerlingenboekje. Deze docentenhandleiding en het leerlingenboek gebruik je bij alle onderstaande lesonderdelen.

Voor het antwoordmodel kun je ons hier mailen. In je e-mail graag vermelden voor welke school en groep je het antwoordmodel Utrecht aan Zee wilt ontvangen. 

- Docentenhandleiding Utrecht aan Zee (uitleg en informatie per les)
Leerlingenwerkboekje (volledig leerlingenboekje) 

Leerlingenwerkbladen per les
Module 1 (De schooltentoonstelling, 1 lesuur)
De schooltentoonstelling bestaat uit zes hedendaagse kunstwerken uit de collectie van Kunstuitleen Utrecht die gaan over water. Traditiegetrouw hebben Nederlandse kunstenaars laten zien hoe Nederland omging met het water. Maar ook in de hedendaagse beeldende kunst is water een grote inspiratiebron. De leerlingen worden uitgedaagd om aan de hand van de kijkwijzers originele beeldende kunst te beleven, te bevragen, erover te communiceren en te filosoferen.

- Presentatie zes kunstwerken
Les 1 – leerlingen kijkwijzers schooltentoonstelling
- Achtergrond informatie bij de kunstwerken

Module 2 (Aardrijkskunde/geschiedenislessen, 3 lesuren)
a. Het water komt...

De overstroming in Pakistan in 2010 en het hoogwater in de Nederlandse rivieren in 2011 staan nog vers in ons geheugen. Hoe komt het dat wij door klimaatverandering steeds vaker te maken krijgen met wateroverlast? En waarom krijgen wij hier juist in Nederland mee te maken?

- Lesmodule 2 – het water komt
- Werkblad 1

b. Het water komt, maar toch niet bij mij?
Scholen kunnen een reliëfmodel lenen bij het waterschap, om daarmee de zeespiegelstijging in de klas na te bootsen.

- Lesmodule 3 – het water komt, maar toch niet bij mij?
Werkblad 2

c. Het water kwam…
Hoe komt het toch dat ‘de strijd tegen het water’ zo ingebakken zit in ons collectieve geheugen? De leerlingen verdiepen zich in deze les in een historische dijkdoorbraak in hun eigen omgeving. Zij werken met historische bronnen en proberen een beeld te vormen van de gevolgen van een dergelijke ramp in die tijd.

- Geschiedenis
- Gelderse vallei Zuid
- Utrecht Zuid
- Werkblad 3 Gelderse vallei Zuid
- Werkblad 3 Utrecht Zuid

b. Facultatief
- Evacuatie spel
- Huiswerkopdracht

3. Module 3 (Kunstzinnige verwerking, 1 of meer lesuren)
a. In de kunstzinnige verwerking kunnen de leerlingen bedenken hoe zij zichzelf en hun omgeving in de toekomst kunnen beschermen tegen het wassende water. Hiervoor bedenkt de school een opdracht.

b. De school kan ervoor kiezen een van de twee Bik-kunstenaars in te huren voor professionele begeleiding. Door het betrekken van kunstenaars ontmoeten de leerlingen professionals die hen begeleiden en stimuleren in hun eigen creatieve ontwikkeling.

Twee Bik-kunstenaars (beroepskunstenaars in de klas) ontwikkelden een specifieke opdracht die de leerlingen kunnen uitvoeren. Dit kan zijn:

1. het ontwerpen van een drijvend kostuum.  
2. 
het ontwerpen van een affiche met druksels.