Word vrijwilliger Word donateur

Molens

De molens die Utrecht rijk is, horen bij het Nederlandse landschap. Onze voorouders hadden ze nodig om het land droog te houden en maalden er meel mee. Maar hoewel ze nu dat nut niet altijd meer hebben, zijn ze nog steeds beeldbepalend in het landschap. Om de toekomst van dit iconische erfgoed veilig te stellen, faciliteert Landschap Erfgoed Utrecht het Platform Utrechtse Molens (PUM).

Waarom zijn molens belangrijk?

Molens zijn bijzondere monumenten van techniek, waterbeheersing en voedselvoorziening. Het zijn markante getuigen van onze geschiedenis. Vandaar dat instandhouding van deze erfgoediconen een belangrijke rol speelt. Omdat moleneigenaars meestal nauwelijks inkomsten halen uit hun molens, steunt de instandhouding zwaar op de inzet van vrijwilligers en (particuliere) financiële bijdragen. Kortom, verwondering over, kennis van en  liefde voor, vormen de basis om de toekomst van molens in het Utrechtse landschap veilig te stellen.

In het snel veranderende landschap speelt ook het beschermen en verbeteren van de omgeving waar de molen staat een steeds belangrijker rol. Niet alleen vanuit de monumentale waarde en omdat molens nu eenmaal voldoende wind moeten kunnen vangen om hun functie uit te oefenen, óók omdat van molens in een meer ongerept landschap meer kan worden genoten. Hoewel molens niet meer nodig zijn om het land droog te houden en het meel te malen, zijn ze nog altijd beeldbepalend in het landschap.

Liever persoonlijk contact?

Anton helpt je graag verder