Doneer Vrijwilligers

Persinformatie

Op deze pagina vind je achtergrondinformatie over speciale evenementen en gebeurtenissen.

Vrijwilligersdag 2019

Op Landgoed Oostbroek in De Bilt vond op 28 juni de jaarlijkse Vrijwilligersdag van Landschap Erfgoed Utrecht plaats. Met dit evenement bedankt de organisatie alle vrijwilligers jaarlijks voor hun inzet bij het behoud, beheer en de ontwikkeling van het landschap en het erfgoed in de provincie Utrecht. 
 
Tijdens de Vrijwilligersdag werd bekendgemaakt dat 9.523 mensen zich in 2018 vrijwillig hebben ingezet. Ze beschermden kwetsbare weidevogels, knotten bomen, gaven rondleidingen in musea, onderhielden historische moestuinen, waren actief als archeologievrijwilliger en meer.

Op de Vrijwilligersdag was een speciale rol weggelegd voor Sjoerd Potters, burgemeester van gemeente De Bilt. Uit handen van Ivo Brautigam, directeur Landschap Erfgoed Utrecht, ontving hij de vrijwilligersresultaten over 2018. Maar liefst 9.523 Utrechtse vrijwilligers realiseerden vorig jaar 842.000 manuren. In geld uitgedrukt ligt de waarde van het werk dat vrijwillig werd verzet rond de € 18,9 miljoen. Maar het maatschappelijk belang is vele malen groter.
 
Onschatbare waarde
Potters noemde de cijfers indrukwekkend en de inzet van de vrijwilligers van onschatbare waarde, zeker in een gemeente als De BIlt met zoveel bijzonder landschap en erfgoed. “Het laat zien dat de zorg en liefde voor onze rijke historie en leefomgeving springlevend is en diep verankerd”, voegde Landschap Erfgoed Utrecht-directeur Ivo Brautigam toe.

Liever persoonlijk contact?

Gert helpt je graag verder

Gert Hindriks

Manager marketing en communicatie 030 - 2219768 g.hindriks@landschaperfgoedutrecht.nl