Word vrijwilliger Steun ons!

Vacature lid voor de Raad van Toezicht

Aandachtsgebied: Natuurinclusieve landbouw

Landschap Erfgoed Utrecht zoekt een lid voor de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied ‘natuurinclusieve landbouw’. Wegens vertrek van een van de leden van de Raad van Toezicht zoeken wij een nieuw lid. Gelet op de ontwikkelingen in het werkveld en de kansen voor de toekomst willen we iemand verwelkomen met rijke ervaring en een groot netwerk op het gebied van natuurinclusieve landbouw. 


LANDSCHAP ERFGOED UTRECHT

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht is een not for profit organisatie die met 30 professionals en meer dan 10.000 vrijwilligers werkt aan het behoud, het beheer en de verrijking van het (agrarisch) landschap & natuur en cultureel erfgoed in de provincie Utrecht. Opdrachtgevers zijn onder meer de provincie Utrecht, landelijke en gemeentelijke overheden, particulieren, scholen en culturele instellingen. Landschap Erfgoed Utrecht wordt als ANBI-organisatie gesteund door diverse fondsen. LandschappenNL verzorgt als koepelorganisatie voor de provinciale landschapsorganisaties de belangenbehartiging en de landelijke zichtbaarheid voor Landschap Erfgoed Utrecht.


RAAD VAN TOEZICHT LANDSCHAP ERFGOED UTRECHT 

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Zij zetten hun kennis, ervaring en netwerk in om Landschap Erfgoed Utrecht strategisch te versterken en toezicht te houden op de werkzaamheden van de organisatie. Tevens adviseren zij de directeur-bestuurder. De werkzaamheden zijn verdeeld over verschillende aandachtsvelden: algemeen beleid, Cultureel Erfgoed, Financiën en P&O, Landschap & Natuur, Marketing & Communicatie.

De Raad van Toezicht komt zes keer per jaar bijeen en werkt volgens de 9 principes van de Governance Code Cultuur en evalueert jaarlijks het eigen functioneren. 

Wegens vertrek van een van de leden van de Raad van Toezicht zoeken wij een nieuw lid dat zich specifiek richt op natuurinclusieve landbouw. 

 


PROFIELSCHETS LID LANDSCHAP & NATUUR

  • Jij hebt je sporen verdiend in het in de praktijk combineren van landbouw, natuur en landschap. Op basis van je ervaring en je actuele netwerk wijs jij de weg naar toekomstkansen voor Landschap Erfgoed Utrecht.
  • Op het gebied van natuurinclusieve landbouw weet jij wie de bestuurlijke sleutelfiguren én de spelers uit de dagelijkse praktijk zijn. Je spreekt hun taal en geniet ervan ogenschijnlijk tegengestelde belangen bij elkaar te brengen in duurzame verbindingen.
  • Je hebt je zintuigen openstaan voor signalen en nieuwe ideeën en tegelijkertijd vorm je een inspiratiebron voor anderen.

Het betreft een onbezoldigde functie met een onkostenvergoeding van € 250,- per jaar.


REAGEREN

Je reactie op deze vacature graag sturen naar i.brautigam@landschaperfgoedutrecht.nl onder vermelding van ‘lid RvT NiL’.

 

Andere vacatures

Liever persoonlijk contact?

Mariëlle helpt je graag verder

Deel met je vrienden