Word vrijwilliger Steun ons!

Vacature lid voor de Raad van Toezicht

Aandachtsgebied: Financiën

Landschap Erfgoed Utrecht zoekt een lid voor de Raad van Toezicht met als aandachtsgebied ‘financiën’.

LANDSCHAP ERFGOED UTRECHT

Stichting Landschap Erfgoed Utrecht is een not for profit organisatie die met 30 professionals en meer dan 10.000 vrijwilligers werkt aan het behoud, het beheer en de verrijking van het provinciale agrarisch cultuurlandschap & natuur en cultureel erfgoed in de provincie Utrecht. Opdrachtgevers zijn onder meer de provincie Utrecht, landelijke en gemeentelijke overheden, particulieren, scholen en culturele instellingen. Landschap Erfgoed Utrecht wordt als ANBI-organisatie gesteund door diverse fondsen. LandschappenNL verzorgt als koepelorganisatie voor de provinciale landschaps- en erfgoed organisaties de belangenbehartiging en de landelijke zichtbaarheid voor Landschap Erfgoed Utrecht.

RAAD VAN TOEZICHT LANDSCHAP ERFGOED UTRECHT 

De Raad van Toezicht bestaat uit zeven leden. Zij zetten hun kennis, ervaring en netwerk in om Landschap Erfgoed Utrecht strategisch te versterken en toezicht te houden op de werkzaamheden van de organisatie. Tevens adviseren zij de directeur-bestuurder.

De werkzaamheden in de Raad van Toezicht zijn verdeeld over verschillende aandachtsvelden: algemeen beleid, Cultureel Erfgoed, Financiën en P&O, Landschap & Natuur, Marketing & Communicatie.

De Raad van Toezicht komt zes keer per jaar bijeen en werkt volgens de 9 principes van de Governance Code Cultuur en evalueert jaarlijks het eigen functioneren.

Wegens vertrek van een van de leden van de Raad van Toezicht zoeken wij een nieuw lid, dat zich specifiek richt op financiën.

KORTE PROFIELSCHETS

  • Je hebt een financiële achtergrond c.q. -ervaring vanuit management-/directiefunctie. Je hebt je sporen verdiend in de wereld van financiën van profit en/of not-for-profit organisaties, ervaring in en met overheidsfinanciën is een pré. Op basis van je ruime ervaring wijs jij de weg naar toekomstkansen voor Landschap Erfgoed Utrecht.
  • Je hebt affiniteit met het werk van de organisaties uit de wereld van natuur, landschap en cultuurhistorie en hebt inzicht in de bestuurlijke omgeving ervan.
  • Je hebt je zintuigen openstaan voor signalen en nieuwe ideeën en tegelijkertijd vorm je een inspiratiebron voor anderen.

Het betreft een onbezoldigde functie met een onkostenvergoeding van € 250,- per jaar.

Je reactie op deze vacature graag sturen naar i.brautigam@landschaperfgoedutrecht.nl onder vermelding van ‘lid RvT financiën’.

Liever persoonlijk contact?

Mariëlle helpt je graag verder

Deel met je vrienden