Nieuw curriculum voor het onderwijs

Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces worden de kerndoelen en eindtermen geactualiseerd. Dit traject heet Curriculum.nu. Lees meer over de voortgang van deze curriculumherziening en de verschillende leergebieden op de website van curriculum.nu

Erfgoed in het onderwijs
Het Landelijk Vakoverleg Erfgoededucatie heeft input geleverd aan de ontwikkelteams van Curriculum.nu, over de mogelijkheden van erfgoed in het primair en voortgezet onderwijs. In het Landelijk Vakoverleg zitten de instellingen die in elke provincie erfgoededucatie coördineren, waaronder ook Landschap Erfgoed Utrecht.

Lees hier het visiedocument.