Recordaantal vrijwilligers voor landschap en erfgoed in 2017

Bij museum Vredegoed in Tienhoven vond op 9 juni de jaarlijkse Vrijwilligersdag van Landschap Erfgoed Utrecht plaats. Met dit evenement bedankt de organisatie alle vrijwilligers jaarlijks voor hun niet aflatende inzet bij het behoud, beheer en de ontwikkeling van het landschap en het rijke erfgoed in de provincie Utrecht. Tijdens de Vrijwilligersdag werd bekendgemaakt dat 10.167 mensen zich in 2017 vrijwillig hebben ingezet. Ze beschermden kwetsbare weidevogels, knotten bomen, gaven rondleidingen in musea, onderhielden historische moestuinen, waren actief als archeologievrijwilliger en meer.

Kijk hier voor meer informatie.