Samen weidevogels beschermen

De afgelopen decennia is het aantal weidevogels zoals kieviten en grutto’s flink afgenomen. Om te voorkomen dat deze bijzondere groep vogels uit het Nederlandse landschap verdwijnt, werken agrariërs en vrijwilligers samen om de weidevogels te beschermen.

In Utrecht zijn 14 weidevogelgroepen actief. Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt deze weidevogelgroepen o.a. door het aanbieden van cursussen en het leveren van materialen om nesten te beschermen. Als er werkzaamheden op een perceel gaan plaatsvinden, dan worden de aanwezige nesten gemarkeerd met stokken. De boer en loonwerker kan hierdoor om het nest heen werken en de vogel kan verder broeden. 

Als er geen werkzaamheden plaatsvinden tijdens het broedseizoen, dan worden de nesten niet opgezocht. Dit geeft rust voor de broedende vogels en het zorgt er voor dat predators (roofdieren) het nest minder makkelijk kunnen vinden.

Niet alleen het uitkomen van de eieren is van belang voor het overleven van weidevogels in de Utrechtse polders. Het is minstens zo belangrijk dat er jongen vlieg-vlug worden. Pas dan is een legsel succesvol. Daarom worden er extra afspraken gemaakt met boeren in de belangrijkste weidevogelgebieden van Utrecht. In Eemland, de Lopikerwaard en de Utrechtse Venen zijn mogelijkheden voor boeren om, tegen een vergoeding, percelen het gras te laten staan tot na het broedseizoen. Hierover maken de boeren (verenigd in Agrarische Natuurverenigingen) en eventueel de terreinbeheerders onderling afspraken met elkaar.

Bij boeren plaatsen ze nestbeschermers en ze brengen het aantal nesten per gebied in kaart. In de provincie Utrecht zijn werkgroepen actief voor de weidevogelbescherming. Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt de werkzaamheden van al deze werkgroepen met materialen en cursussenOok biedt Landschap Erfgoed Utrecht een cursus 'digitaal weidevogelbeheer'. Weidevogelcoördinatoren kunnen deze cursus gratis aanvragen.

Meer informatie over de weidevogelgroepen of neem contact op met Maarten van Beek

Fotograaf: Wiebe Kreton