Fietsroutes

Landschap Erfgoed Utrecht ontwikkelt samen met gemeentes en andere betrokkenen ‘Fietsen door verdwenen rivieren’. Deze fietsroutes zijn een speurtocht naar de hoogteverschillen in het landschap en het verhaal erachter. Aardkundige verschijnselen die iets vertellen over de natuurlijke ontstaansgeschiedenis van een gebied staan tijdens deze fietstochten centraal. Rivieren speelden een belangrijke rol in de ontstaansgeschiedenis van Utrecht en daarmee in de cultuurhistorische landschapsontwikkeling.