Doneer Vrijwilligers
Groene Vingers

Buitenplaatsen helpen bij beheer en onderhoud

Vrijwilligerswerk op buitenplaatsen

Samen ons groene erfgoed beheren en behouden

De provincie Utrecht telt 285 buitenplaatsen, landgoederen en monumentale huizen, vaak met een omliggende tuin of park. Het onderhouden van deze parken en tuinen is een flinke klus. Met het project Groene Vingers ondersteunen wij eigenaren bij het vinden van extra handen voor het behoud van deze groene parels.

De buitenplaatsen zijn een belangrijk onderdeel van het culturele erfgoed van de provincie Utrecht. Het beheren en onderhouden ervan is een flinke - ook financiële - opgave. Vaak ontbreekt het aan specifieke kennis of lukt het eigenaren niet om het onderhoud zelf uit te voeren. Wij hebben kennis over het beheer, en kunnen ervoor zorgen dat het groen van de buitenplaatsen in stand wordt gehouden.

Wat doen we?

Landschap Erfgoed Utrecht ondersteunt eigenaren bij het opzetten van een vrijwilligersgroep. We hebben ervaring met het begeleiden van groepen en delen deze kennis en ervaring graag. Zo ondersteunen we bij de werving, bij startbijeenkomsten, vrijwilligersbeleid, en geven we advies over Arbo zaken.
Vrijwilligers bieden we een cursus- en lezingenprogramma aan. De inhoud hiervan varieert van praktische cursussen als motorkettingzagen tot lezingen over tuinarchitectuur.