Doneer Vrijwilligers

Weidevogelbescherming De Houten Snip

Werkgebied:
Schalkwijk, Houten en Tull en ‘t Waal

Werkzaamheden:
Bescherming van weidevogels tijdens het broedseizoen tegen onnatuurlijke verliesoorzaken. Daarbij gaat het vooral om verstoring of beschadiging van nesten door agrarische activiteiten. De weidevogelbescherming richt zich op het zoeken, markeren en waar nodig beschermen van de legsels van weidevogels, zoals kievit, grutto, tureluur en scholekster.

Wanneer:

half maart - half juni, wekelijks minimaal 4 uur

Plaats:
Schalkwijk, Houten en Tull en ‘t Waal. Half maart tot half juni.

Website:
https://www.milieuwerkgroephouten.nl/werkgroepen/weidevogelbescherming/

Deel met je vrienden