Doneer Vrijwilligers

Beheerder Collectie Managementsysteem

Historische Kring Leusden

Gelderse Vallei

Uren per week:
2-6
Mogelijke werkdagen:
maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag
Plaatsingsdatum:
di 22 februari 2022
Soort werk:
Digitalisering, Praktisch aan het werk, Utrechtse geschiedenis
Reageer direct

Over de vacature

Statutair heeft de Historische Kring Leusden onder meer de taak om bronnen, literatuur en voorwerpen van geschiedkundige waarde over en voor Leusden op te sporen, te verzamelen en te registreren. Om dit te realiseren heeft de Kring een Website, Archief, Depot en Documentatiecentrum. Om delen in samenhang te beheren gebruikt de Kring collectiemanagement software (nu nog Adlib). Dit systeem staat op het punt om geconverteerd te worden naar een web-based systeem genaamd Axiell Collections. Met die conversie in zicht wordt er ook gezocht naar mogelijkheden om de collecties breder toegankelijk te maken voor onze leden.

In dit kader zijn wij op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die ons hierin kunnen ondersteunen en/of (mede)beheerder willen zijn van Archief, Depot en / of Axiell collectiemanagement systeem.

Zij / hij:
• Heeft affiniteit met omgang en het beheer van geautomatiseerde systemen en applicaties
• Kan functioneren in werkgroepverband (samenwerking met de webmaster en de beheerders van Archief, Depot, Axiell en Documentatiecentrum)
• Onderhoudt in voorkomend geval contact met en maakt gebruik van ondersteuning van de afdeling digitalisering van Erfgoed Utrecht
• Is geïnteresseerd in de historie van Leusden
Geboden wordt een interessante taak binnen een bloeiende Historische Kring van 650 leden. Daarbij zal zij / hij een belangrijke schakel zijn in de ‘Werkgroep informatievoorziening, verzamelingen en beheer’. En zij / hij zal op een informele en gezellige manier de historie van Leusden zo goed en zo breed mogelijk onder de aandacht van onze leden, maar ook van het breder geïnteresseerde publiek, kunnen brengen.

Sollicitatieformulier

Deel met je vrienden