Doneer Vrijwilligers
Veilig aan de slag

als vrijwilliger in coronatijd

Coronaprotocol

Coronaprotocol voor vrijwilligers

Met z'n allen zorgen we ervoor dat we het coronavirus onder controle houden. Juist nu is het meer dan ooit belangrijk om de basis hygiëneregels in acht te blijven nemen bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk: houd afstand, was je handen, nies in de elleboog, blijf thuis bij klachten en zorg voor goede ventilatie in binnenruimtes. Waar dat niet of moeilijk lukt, is een coronatoegangsbewijs vereist.

Speciaal voor medewerkers, bezoekers, vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren hebben we een coronaprotocol opgesteld met richtlijnen en tips. Dit coronaprotocol wordt steeds aangepast aan de meest actuele stand van zaken.

Actieve rol

Van alle medewerkers en vrijwilligers van Landschap Erfgoed Utrecht wordt verwacht dat zij zelf een actieve rol vervullen bij het naleven van de richtlijnen. Dus ook als dat betekent dat we elkaar daarop moeten aanspreken. Veilig werken kunnen we alleen samen.

Het coronaprotocol beschrijft algemene uitgangspunten en richtlijnen, aanvullende afspraken voor vrijwilligers (onder andere over EHBO, werkschuren en keuringen) en richtlijnen voor cursussen en bijeenkomsten.

Ga naar het coronaprotocol