Word donateur Vrijwilligerswerk
Jonathan Brinkhorst 678133 Unsplash
Mooie regelingen

die je project verder helpen

Geld om nog meer bij te dragen aan landschap en erfgoed

Aan enthousiasme om een project op te zetten is meestal geen gebrek, maar de financiering ervan kan wel een probleem zijn. Gelukkig stimuleren steeds meer overheden en fondsen lokale initiatieven met subsidies. Bij hen kun je terecht voor een bijdrage in de kosten. We lichtten een aantal fondsen voor je uit.

K.F. Hein fonds; Waarderingsregeling Vrijwilligers (tot € 1.000)

Met deze regeling kunnen vrijwilligersinitiatieven in de provincie Utrecht een financiële bijdrage aanvragen om hun vrijwilligers in 2021 te bedanken met een passend cadeautje. Deze waarderingsregeling is opgezet in het kader van het ‘Jaar van de Vrijwillige Inzet’ (2021). 

K.F. Hein fonds; Buurtinitiatievenregeling (tot € 500)

Het K.F. Hein Fonds wil de sociale cohesie in buurten bevorderen en steunt daarom kleinschalige initiatieven die daaraan bijdragen via de buurtinitiatievenregeling. Ook wil het K.F. Hein Fonds kleine projecten op het gebied van natuur en milieu ondersteunen. Initiatieven kunnen zonder dat ze een stichting of vereniging zijn, eens in de vijf jaar in aanmerking komen voor ondersteuning tot € 500,00.

Natuurregeling KIEM ( tot maximaal € 5.000)

KIEM is bedoeld voor vrijwilligersprojecten op het gebied van natuur in de provincie Utrecht. Stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen voor projecten die de natuur en duurzaamheid vergroten.

Prins Bernhard Cultuurfonds: themafonds erfgoedvrijwilligers (€ 1.000 - € 5.000)

Erfgoedorganisaties kunnen een aanvraag doen voor educatieve projecten of apparatuur die erfgoedvrijwilligers ondersteunen in hun werkzaamheden. Zie https://www.cultuurfonds.nl/fonds/themafonds-erfgoedvrijwilligers