Doneer Vrijwilligers

Arbo: maak goede afspraken met elkaar!

In het landschap werken brengt risico’s met zich mee. Vrijwilligersgroepen hebben een zorgplicht voor de veiligheid van de deelnemers. Bij ernstige risico’s en biologische agentia gelden voorschriften vanuit de Arbowet zoals de risico analyse met maatregelen, instructies geven, toezicht houden en persoonlijke beschermingsmiddelen verstrekken. Wij informeren en bieden hulpmiddelen, gereedschap en cursussen.

Maak
met je groep en terreineigenaar afspraken over veilig werken en leg deze vast. We raden je het volgende aan:

Heb je een vaste groep en werk je op een vaste locatie?
Leg risico’s, maatregelen, trainingen, afspraken vast in je Arboplan. Noodnummers, aanrijroute ambulance, adresgegevens zet je op de noodkaart en hebt die altijd bij de hand (bijvoorbeeld in de EHBO-trommel). Een voorbeeld noodkaart vind je hier.

Heb je een vaste groep die op wisselende locaties werkt?
Maak dan een Arboplan met de algemene risico’s en maatregelen, gevolgde trainingen en afspraken. Neem elke werkdag het werkdagformulier mee. Daarop staan de specifieke afspraken van die dag: risico’s en maatregelen, afspraken met eigenaar, noodnummers en adres van de specifieke locatie.

Heb je een eenmalige werkdag of eenmalige plek of activiteit?
Vul het werkdagformulier in en neem dit mee naar de werkdag.

De Risico Analyse

Een handig hulpmiddel om de risico's in te schatten is de voorbeeld Risico Analyse. Het stoplichtmodel laat je zien welke risico’s ernstigste gevolgen kunnen hebben en welke maatregelen je neemt om die te minimaliseren. Het is de verantwoordelijkheid van de groep om keuzes te maken.

Ook maakten we een stappenplan om een veilige werkdag te organiseren. Bekijk dit stappenplan.

Richtlijn praktijkopleidingen

Door de VBNE is een richtlijn praktijkopleidingen uitgebracht. In 2021 is er een bijgestelde versie gepubliceerd. Naar aanleiding van feedback van zelfstandige vrijwilligersgroepen in de provincie Utrecht en andere provincies is een aantal wijzigingen aangebracht. Daarnaast zijn de eisen die worden gesteld aan het Nederlands Zaagcertificaat geïntegreerd in de Richtlijn. De cursussen motorkettingzagen, bosmaaien en veldhulpverlening die wij in 2021 aanbieden voldoen aan de bijgewerkte richtlijn.