Doneer Vrijwilligers

Hoe organiseer ik een veilige werkdag?

1 - Inventariseer de risico’s
Inventariseer voor elke werkdag welke werkzaamheden de groep gaat doen en welke risico’s hierbij komen kijken. Je kunt hiervoor verschillende hulpmiddelen gebruiken, zoals de voorbeeld Risico Analyse van LEU of de veiligheidsinstructiebladen van de VBNE. Bedenk zelf ook hoe je risico’s kunt verkleinen. Leg de risico’s en maatregelen vast. Dat helpt om er goed over na te denken en mocht er onverhoopt toch iets gebeuren dan kun je de keuzes verantwoorden. Als je steeds op dezelfde plek de zelfde soort werkzaamheden doet, dan is het aan te raden om alles in een Arboplan voor de groep te zetten. Werk je op verschillende locaties, gebruik dan het werkdagformulier en neem dit mee op de werkdag.

 

2 - Voorbereiding
Zorg dat het gereedschap goed onderhouden is. Zorg ervoor dat er een complete EHBO-trommel aanwezig is. Als je de groep vooraf mailt over de werkdag, mail dan ook een paar regels over veilig werken. Denk hierbij aan instructies over gladheid op locatie, dat er dikke takken worden gezaagd of dat je met een helm op werkt. Maak afspraken met alle betrokken partijen wie waarvoor verantwoordelijk is: terreineigenaar, waterschap/gemeente/provincie etc. Zie hiervoor het format Arboplan. Er komt nog een checklist beschikbaar.

 

3 - Last minute check
Ga na of alles aanwezig is, hoe het weer is en wat de terreinomstandigheden zijn. Moeten er nog extra afspraken worden gemaakt of werkzaamheden aangepast? Een hulpmiddel is het veiligheidskaartje van de VBNE.

 

4 - Instructie
Instrueer de groep aan het begin van de werkdag over veilig werken. Pas je instructie aan op de groep: een groep kinderen of onervaren helpers heeft vanzelfsprekend meer instructie nodig dan een vaste groep ervaren vrijwilligers.

 

5 - Toezicht
De werkdagleider houdt een oogje in het zeil en grijpt in als iemand op een manier werkt die de veiligheid in gevaar brengt. Wordt er op meerdere locaties tegelijk gewerkt, dan is er één persoon per groep die toezicht houdt.

 

6 - Noodhulp en melden
Mocht er toch iets mis gaan, zorg dan dat je de noodhulp geregeld hebt. Zorg bijvoorbeeld dat de EHBO-trommel op een goed bereikbare plaats staat, dat je altijd noodnummers en de werklocatie bij de hand hebt (dat kan op een werkdagformulier of noodkaart).

De hulpverlening moet worden afgestemd op de ernst van de risico’s. Het is aan te raden dat een of meer groepsleden een training Veldhulpverlening hebben gevolgd. Bij zeer risicovolle werkzaamheden (werken met motorzaag,werken op hoogte), is kennis van levensreddend handelen vereist. Zie checklist en brochure veldhulpverlening VBNE.

Meld ongevallen die tot ziekenhuisopname leiden bij de Inspectie SZW en bij ons.