Doneer Vrijwilligers

Onze projecten voor het landschap en erfgoed

Vrijwilligers spelen een belangrijke rol in onze projecten. We werken samen met 214 vrijwilligersgroepen en organisaties voor het landschap en erfgoed. Aan veel projecten kunnen ook vrijwilligers meedoen. Soms voor een kortere periode zoals weidevogels beschermen of landschapselementen inventariseren, en soms voor langere tijd zoals bij een museum, historische vereniging of bij het beheren van een Klompenpad.

Deel met je vrienden