AVG voor vrijwilligersorganisaties

Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In de gehele Europese Unie geldt dezelfde privacywetgeving. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten, meer verantwoordelijkheden voor organisaties, bevoegdheden van Europese privacy toezichthouders zoals het kunnen opleggen van boetes.

Wat dit in de praktijk betekent voor maatregelen die u inmiddels genomen dient te hebben m.b.t. de privacy van bijvoorbeeld bezoekers, klanten, eigen medewerkers en uw vrijwilligers leest u hier.