Ondersteuning vrijwilligers LEU

Als Landschap Erfgoed Utrecht vinden we het belangrijk om onze vrijwilligers zo goed mogelijk te ondersteunen. Hieronder vind je alle belangrijke informatie. Wil je vrijwilliger worden? Kijk hier.

Aanmeldformulier nieuwe vrijwilliger
Alle nieuwe vrijwilligers bij Landschap Erfgoed Utrecht moeten een aanmeldformulier inleveren. Je kunt het formulier hier downloaden.

Cursussen en activiteiten
Het delen van kennis en kunde over erfgoed en landschap is belangrijk voor de uitvoering van ons (vrijwilligers)werk en daarnaast ook erg leuk. Daarvoor bieden we onder andere cursussen en activiteiten voor medewerkers en vrijwilligers.

Vergoedingen
Als vrijwilliger van Landschap Erfgoed Utrecht heb je, afhankelijk van je vrijwilligersfunctie, recht op een reiskosten en/of onkostenvergoeding. Hieronder kun je de declaratieformulieren downloaden.

Vertrouwenspersoon bij Landschap Erfgoed Utrecht voor vrijwilligers
Binnen Landschap Erfgoed Utrecht gaan we op een open en eerlijke wijze met elkaar om en streven we naar een optimale samenwerking. Toch kunnen er tussen vrijwilligers onderling of tussen een vrijwilliger en een medewerker van deze organisatie verschillen van inzicht of misverstanden ontstaan. Als het niet lukt om dit onderling op te lossen kunnen de vrijwilligers van Landschap Erfgoed Utrecht raad of bemiddeling vragen bij de vertrouwenspersoon

Veilig vrijwilligerswerk 
Het is belangrijk dat het vrijwilligerswerk op een zo veilig mogelijk manier wordt uitgevoerd. Op de pagina veilig vrijwilligerswerk vind je algemene informatie. Speciaal voor de Landschapsbeheerploegen is een Arboplan opgesteld vanuit Landschap Erfgoed Utrecht.

Vrijwilligersdag LEU
De Vrijwilligersdag is een jaarlijks terugkerend evenement in het voorjaar. De Vrijwilligersdag is een dag speciaal voor de vrijwilligers waarmee wij samenwerken en die actief zijn op het gebied van landschap en erfgoed. Met workshops, excursies en rondleidingen zetten we de vrijwilligers in het zonnetje als dank voor hun vrijwillige bijdrage aan erfgoed en landschap. Kijk in de agenda voor meer informatie over de Vrijwilligersdag. 

Vrijwilligersverzekering
Omdat de vrijwilligers belangrijk werk doen voor onze samenleving hebben veel gemeenten een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten voor hun vrijwilligers. Klik hier om te kijken wat dit inhoudt. 

Vrijwilligerswerk en WW-uitkering
Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor mensen met WW die vrijwilligerswerk willen doen. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd bij welk soort organisaties vrijwilligerswerk is toegestaan, met behoud van WW. Lees hier meer.

Kerstdiner
Het kerstdiner is een jaarlijks terugkerende avond in de week voor kerst. Het kerstdiner is speciaal voor de vrijwilligers die in opdracht van ons werkzaam zijn. Met een smaakvol diner bedanken we de vrijwilligers voor hun vrijwillige bijdrage aan erfgoed en landschap. De organisatie van het kerstdiner en de bediening is in handen van de medewerkers van Landschap Erfgoed Utrecht.​