Vrijwilligerswerk en WW

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor mensen met WW-uitkering die vrijwilligerswerk willen doen. Zo is bijvoorbeeld vastgelegd bij welk soort organisaties vrijwilligerswerk is toegestaan, met behoud van WW. Om met behoud van WW vrijwilligerswerk te mogen doen, moeten de organisatie en het vrijwilligerswerk aan een aantal nieuwe regels voldoen.

Vrijwilligerswerk? Alleen voor een maatschappelijke organisatie?
Voor UWV is vrijwilligerswerk onbetaald werk dat je doet voor een maatschappelijke organisatie, die voor zijn activiteiten voor een groot deel afhankelijk is van vrijwilligers. Het moet gaan om werk bij organisaties met een ANBI-status of een SBBI.

ANBI staat voor: algemeen nut beogende instelling. Denk aan kerken, organisaties voor goede doelen of musea. Meer over ANBI kijk hier.

SBBI betekent steun- of sociaal belang behartigende instelling. Bijvoorbeeld een sportvereniging of een zangkoor. De Belastingdienst beslist over de toekenning van deze status aan een organisatie. Meer over SBBI kijk hier.

Het werk moet gedaan worden door vrijwilligers
Een andere voorwaarde om met behoud van de WW-uitkering vrijwilligerswerk te mogen doen, is dat dit werk binnen de organisatie alleen door vrijwilligers wordt gedaan. En dat al minstens 1 jaar lang. Ook mag er het jaar voor de start van het werk geen vacature voor zijn geweest. Als de werkplek of het werk korter dan een jaar bestaat, dan kijken we naar een andere werkplek bij deze organisatie of een andere vergelijkbare organisatie.

Maximale vergoeding voor vrijwilligerswerk
De vergoeding voor het vrijwilligerswerk mag niet hoger zijn dan € 4,50 per uur. Voor jongeren onder de 23 jaar is dat € 2,50. De onkostenvergoeding van een vrijwilliger met een WW-uitkering mag niet meer zijn dan € 150 per maand, en niet meer dan € 1.500 per jaar. Reiskosten worden hierbij niet meegeteld.
Bron: uwv.nl

Anoniem meldpunt
Deze nieuwe regels zouden het een stuk makkelijker moeten maken voor mensen met een WW om vrijwilligerswerk te doen. Mag er toch iemand met een WW niet aan de slag bij een organisatie, dan kan dit anoniem gemeld worden bij nov.nl.

Voor de LEU vrijwilliger
Heb je vragen over deze regeling of over het invullen van het formulier richting het UWV neem dan contact op met het steunpunt vrijwilligerswerk van Landschap Erfgoed Utrecht