Veilig vrijwilligerswerk

In de Arbowet staat dat werkzaamheden op een zo veilig mogelijke manier moeten worden uitgevoerd. Dat geldt ook voor vrijwilligersgroepen. Het opstellen van een Arboplan of Werkdagformulier veilig werken voldoet aan de eisen die worden gesteld in de Arbowet. In de brochure veilig vrijwilligerswerk van de VBNE staan bouwstenen en tips hoe veilig vrijwilligerswerk te organiseren is. 

Teken
Bij het werken in de natuur loopt u het risico om gebeten te worden door een teek. Omdat teken ziektes met zich mee kunnen dragen waaronder de ziekte van Lyme en het encefalitis virus is het belangrijk hierop bedacht te zijn. Lees de folders goed door en bekijk eventueel de website, het filmpje en de app voor meer informatie. 

Werkdagformulier veilig werken
Het Werkdagformulier veilig werken is een beknopt Arboplan van 4 A4'tjes. Dit formulier kan worden ingevuld voor iedere werkdag van een vrijwilligersgroep. In het Werkdagformulier staat de volgende informatie:

werklocatie: coördinaten, oppervlakte, openheid, begroeiing
werkzaamheden: takken zagen, takken knippen, takken slepen
gereedschap: takkenschaar, pistoolzaag, beugelzaag
risicoanalyse over de werkzaamheden
maatregelen om risico's te beperken:
  werkinstructie, persoonlijke beschermingsmiddelen, rustpauzes, werkafstand
namen en mobiele nummers van locatieleider en werkbegeleiders
calamiteitenplan: vluchtroute, aanrijroute ambulance,
  telefoonnummers van dichtstbijzijnde huisartsen en ziekenhuizen

Met het Werkdagformulier laat de vrijwilligersgroep zien dat bewust is nagedacht over veilig werken. Daarmee is het ook een belangrijk bewijsmiddel voor de Arbo inspectie en verzekering, in situaties waarin ondanks de voorbereidingen toch iets is misgegaan.

Werkdagformulier veilig werken

Arboplan
Het Arboplan is bedoeld om de risico's tijdens het werken in het veld of op locatie in beeld te brengen en beheersbaar te maken. Dat kan door het inventariseren en evalueren van de veiligheids- en gezondheidsrisico's (RI&E analyse). Wanneer een vrijwilligersgroep de risico's zoveel mogelijk beperkt, kunnen ongevallen worden voorkomen.

Wilt u ook veilig werken volgens een Arboplan? Hieronder kunt u een voorbeeld downloaden van een kant en klaar Arboplan. Hierin hoeft u alleen de gegevens en werkzaamheden van uw vrijwilligersgroep in te vullen om het plan passend te maken voor uw groep.

Landschap Erfgoed Utrecht helpt
Wilt uw vrijwilligersgroep ook werken volgens een Werkdagformulier veilig werken of een Arboplan? Neem contact op met onze Arbocoördinator Marja Zandberg.