Vrijwilligersverzekering

Vrijwilligers doen belangrijk werk voor onze samenleving. Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren alleen maar toenemen. Waar gewerkt wordt, kan iets mis gaan. Dat geldt ook voor vrijwilligerswerk. Als organisatie waar veel vrijwilligers actief zijn, vinden we het dan ook van belang dat vrijwilligers goed op de hoogte zijn van de vrijwilligersverzekering.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in samenwerking met Centraal Beheer Achmea twee verzekeringspakketten (een Basispolis en een Pluspolis) ontwikkeld, waarbij de risico’s die gepaard gaan met vrijwilligerswerk zo goed mogelijk wordt afgedekt. Zo kunnen gemeenten met deze vrijwilligerspolis al haar vrijwilligers collectief verzekeren. Alle gemeenten in de provincie Utrecht hebben een Pluspolis verzekeringspakket afgesloten, behalve de gemeente Amersfoort, Leusden en Utrechtse Heuvelrug. Deze 3 gemeenten hebben een andere collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten. Kijk hiervoor op de website van de betreffende gemeente.

Registratie of aanmelding is niet nodig. Alle vrijwilligers die in enig organisatorisch verband, onverplicht en onbetaald werkzaamheden verrichten ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend zijn verzekerd. Ook bij eenmalige activiteiten. Het is wel van belang zelf een eigen WA-verzekering te houden.

Lees meer in de informatiebrochure VNG Vrijwilligerspolis.