Doneer Vrijwilligers

Archeologie

Met je handen in de aarde? En tegelijk wat leren over ons rijke verleden? Kom dan werken bij één van onze vrijwilligersgroepen voor archeologen. Als vrijwilliger ondersteun je lokale archeologen, musea, gemeenten of andere instellingen.

Je helpt waar mogelijk bij opgravingen of veldverkenningen, metaaldetectie, het inventariseren en ordenen van objecten en de restauratie van archeologische overblijfselen uit alle periodes. Door middel van praktisch onderzoek probeer je achter de vele aspecten van het vroegere leven te komen. Je werkt met goede specialisten en andere vrijwilligers in jouw regio en levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van het archeologisch erfgoed.

Wat bieden wij?

- Gratis deelname aan cursussen
- Ondersteuning op het gebied van vondstenregistratie,
methodieken, materiaalkennis, veldwerk en advies.
- Jaarlijkse uitnodiging voor de Archeodag waarbij kennis en ervaringen worden gedeeld met andere vrijwilligersgroepen
- Digitale nieuwsbrief (maandelijks)
- Jaarlijkse deelname aan de vrijwilligersdag

Hoeveel tijd ben je kwijt?

De tijdsbesteding is geheel afhankelijk van het type opdracht. Graag stemmen we af op jouw mogelijkheden. 

Meld je aan via vrijwilligerswerk@landschaperfgoedutrecht.nl