Archeologie

In de provincie Utrecht zijn verschillende vrijwilligersgroepen die aangesloten zijn bij de AWN (Archeologische Werkgemeenschap Nederland) en individuele vrijwilligers die zich bezig houden met archeologie. Vrijwilligers bieden ondersteuning aan lokale archeologen, musea, gemeenten of andere instellingen. U helpt wanneer mogelijk bij opgravingen of veldverkenningen, metaaldetectie, het inventariseren en ordenen van objecten en de restauratie van archeologische overblijfselen uit alle periodes. Door middel van praktisch onderzoek probeer je achter de vele aspecten van het vroegere leven te komen. Je werkt met goede specialisten en andere vrijwilligers in jouw regio en levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van het archeologisch erfgoed. Meer weten over archeologie, klik hier.

Hoeveel tijd ben ik kwijt met dit vrijwilligerswerk?
U kunt zelf bepalen wanneer u wilt meehelpen en hoeveelheid tijd u wilt besteden. Dit kan variëren van 4 uur per maand tot een paar dagen per jaar.

Wat bieden wij vrijwilligersgroepen archeologie?
Deelname aan cursussen, klik hier voor ons actuele aanbod
Ondersteuning op het gebied van vondstenregistratie,
  methodieken, materiaalkennis, veldwerk en advies
Jaarlijkse uitnodiging voor de Archeodag in oktober, waarbij informeel kennis
  en ervaringen  wordt uitgewisseld met andere plaatselijke vrijwilligersgroepen
- D
igitale nieuwsbrief vrijwilligers, 3 keer per jaar.
- Jaarlijkse deelname aan de vrijwilligersdag.

Ook vrijwilliger worden bij een vrijwilligersgroep archeologie?
Bent u geïnteresseerd om ondersteuning te bieden aan een archeologisch project? Ook als u geen ervaring hebt kun je vrijwilliger worden.
Neem voor meer informatie contact op met het Steunpunt vrijwilligerswerk: 

e-mail of 030 220 55 34. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact op en zorgen dat u ergens een dagje kunt meelopen.

Meer informatie 
- AWN
AWN – Naerdincklant
Archeologische Werkgroep Leen de Keijzer
Werkgroep Archeologie Rhenen
- ArcheoHotspot