Klompenpadenbrigades

Vrijwilligers leveren een onmisbare bijdrage aan het beheer en onderhoud van Klompenpaden. Klompenpaden zijn rondwandelingen in het agrarisch cultuurlandschap. Ze gaan zoveel mogelijk over historisch tracé en voeren over onverharde paden via boerenland en landgoederen. Klik hier voor meer informatie over klompenpaden.

Wat doen Klompenpadenvrijwilligers?
De vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor de Klompenpaden bestaan uit een aantal vrijwilligers en een coördinator. De vrijwilligers lopen per toerbeurt minimaal eens per maand de Klompenpaden na. Ze controleren de markeringen, borden, bruggen en hekwerk. Ook voeren ze soms snoeiwerk uit en ruimen het zwerfafval op. Soms zijn er kleine onderhoudsklussen, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van een reparatie aan een hek of het aanbrengen van antislipgaas op een brug. Na afloop van de controle brengen de vrijwilligers verslag uit aan de coördinator.

Wat doet een Klompenpadencoördinator?
De coördinator stelt de roosters op en is de schakel tussen de vrijwilligers en het Steunpunt Klompenpaden van Landschap Erfgoed Utrecht. Knelpunten die de vrijwilligers melden of vragen en klachten van wandelaars lossen de coördinator en Landschap Erfgoed Utrecht in overleg op.

De coördinator zorgt voor binding binnen de vrijwilligersgroep door eens per jaar een moment te organiseren waarop de hele groep bij elkaar komt. Ook houdt hij of zij de vrijwilligers op de hoogte van zaken die spelen rondom het pad en de Klompenpaden in het algemeen. Wanneer nodig werft de coördinator met Landschap Erfgoed Utrecht nieuwe vrijwilligers. Tot slot is de coördinator aanwezig bij bijeenkomsten van Landschap Erfgoed Utrecht en verzamelt hij of zij de gegevens m.b.t. de werkzaamheden die de groep het afgelopen jaar heeft verricht.Hoeveel tijd ben ik kwijt met dit vrijwilligerswerk?
Het nalopen van de Klompenpaden neemt 3 of 4 keer per jaar een dag in beslag inclusief terugmelding naar de coördinator. De onderhoudsgroep is op oproepbasis actief en werkt 1 tot 4 dagen per jaar. De werkzaamheden van de coördinator nemen ca. 16 uur per maand in beslag.

Wat bieden wij vrijwilligers van de Klompenpadbrigades?
- Deelname aan cursussen, klik hier voor ons actuele aanbod.
Eens per twee jaar een themabijeenkomst over een actueel onderwerp.
Benodigd gereedschap voor in het veld.
Advies en ondersteuning bij vragen of 
   
het professionaliseren van je vrijwilligersgroep.
- Digitale nieuwsbrief vrijwilligers, 3 keer per jaar.
- Een kerstdiner voor coördinatoren.
Jaarlijkse deelname aan de vrijwilligersdag.

Ook vrijwilliger worden bij een Klompenpadbrigade?
Voelt u er wat voor om zelf ook regelmatig te wandelen en onze paden te beheren? Kijk op de kaart om te zien welke groepen er actief zijn bij u in de buurt en neem contact op met het Steunpunt vrijwilligerswerk: e-mail of 030 220 55 34. Wij kijken dan of er een vacature is bij een bestaande vrijwilligersgroep in de buurt of dat er een Klompenpad in ontwikkeling is waarbij we nieuwe vrijwilligers nodig hebben.

Achtergrondinformatie en downloads:
-
Website Klompenpaden
Bewegwijzeringsprotocol
- ARBOplan Klompenpadgroep