Landschapsinventarisaties

Landschap Erfgoed Utrecht heeft de afgelopen jaren kleine landschapselementen, zoals knotbomen, houtwallen en houtsingels geïnventariseerd. Om over een aantal jaren een goed beeld te hebben van alle landschapselementen in de provincie Utrecht hebben we een vrijwilligersgroep opgericht die ons helpt om de kleine landschapselementen in kaart te brengen. De inventarisatiegegevens worden door Landschap Erfgoed Utrecht verwerkt in GIS. De gegevens worden gebruikt om de toestand van het landschap in de provincie Utrecht te bepalen. Daarmee hebben wij meer informatie om samen met eigenaren en gemeenten herstelprojecten te kunnen uitvoeren.

U hoeft geen ervaring te hebben. In het eerste jaar krijgt u een cursus om bomen, struiken en landschapselementen te leren herkennen.

Hoeveel tijd ben ik kwijt met dit vrijwilligerswerk?
Minimaal 8 dagen per jaar in de periode april-november. U kunt zelf bepalen of u door de week of in het weekend gaat inventariseren.

Wat bieden we:
Deelname aan cursussen en andere opleidingsmogelijkheden,
  klik hier voor ons actuele aanbod.
- D
igitale nieuwsbrief vrijwilligers, 3 keer per jaar.
- Jaarlijkse deelname aan de vrijwilligersdag
- Een kerstdiner

Heeft u interesse en wilt u een dagje meelopen? Neem dan contact op met het Steunpunt vrijwilligerswerk: e-mail of 030 220 55 34. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.