Wat wij doen

Wij zijn de bruggenbouwers voor landschap en erfgoed in Utrecht
Utrecht is de plek waar je leeft. Waar je thuiskomt na een dag hard werken. Waar je vrienden en familie zijn. Waar je kinderen opgroeien. Waar je samen leeft op de erfenis van een rijk verleden en waar je plannen maakt voor de toekomst.
Die plek krijgt nog meer betekenis als je de kracht van het landschap door je aderen voelt stromen, als je de enorme rijkdom aan planten en dieren kent, als je de verhalen ontdekt van de mensen die hier voor jou leefden.

We verbinden mensen die méér willen dan alleen ergens wonen, met de natuur en geschiedenis van hun leefomgeving. Beleidsmakers die willen bouwen op wat er leeft in de maatschappij, met relevante burgerinitiatieven. Organisaties die niet langer langs elkaar heen willen werken maar hun doelen en belangen willen verbinden. We werken aan projecten voor landschap en erfgoed met duurzame investeerders. Bedrijven die belang hechten aan maatschappelijk ondernemen, en maatschappelijke waarden. Beheerders van kostbaar landschap en erfgoed met duizenden helpende handen. En mensen met elkaar.

Samen slaan we een brug naar een duurzame toekomst. En maken we er méér van.

Landschap Erfgoed Utrecht
Verbindt je met méér!

Onze missie 
Landschap en culturele erfgoed in Utrecht beschermen, beheren en verrijken door mensen en organisaties met dat doel te mobiliseren en met elkaar te verbinden.

Beleidsplan
Bekijk hier ons Beleidsplan 2018 -2020.


Onze organisatie 
Landschap Erfgoed Utrecht is de eerste organisatie in Nederland die landschap en erfgoed structureel samenbrengt.  Wij ontvangen subsidie van de provincie Utrecht en zijn beneficient van de
Nationale Postcode Loterij. Naast het uitvoeren van onze basistaken werken wij op projectbasis. Deze projecten worden gefinancierd door diverse externe partijen.

Landschap Erfgoed Utrecht is gevestigd op het prachtige Landgoed Oostbroek (koetshuis) in De Bilt.

ANBI-status 
LEU is een zogeheten algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Beloningsbeleid
Landschap Erfgoed Utrecht is aangesloten bij de CAO Bos en Natuur, Ondernemingsdeel De Landschappen en past de hierin opgenomen bepalingen betreffende de beloning toe. Deze gelden voor personeel en de directeur-bestuurder. Landschap Erfgoed Utrecht valt onder de Wet normering topinkomens (WNT). Voor haar is Het algemene WNT-maximum van toepassing. De beloning de topfunctionaris (directeur-bestuurder) voldoet aan de regelgeving. De Leden van de Raad van Toezicht ontvangen een onkostenvergoeding van maximaal €250,- per persoon per jaar.

Jaarrekening 2016 en 2017
De jaarrekening van 2016 en 2017 zijn als pdf te downloaden.

Raad van Toezicht
Landschap Erfgoed Utrecht heeft een Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht wordt gevormd door:

  • Wouter de Jong, voorzitter, burgemeester gemeente Houten
  • Martijn Baarda, lid, adviseur bij Growinski
  • Saskia Engbers, lid, strateeg Ruimte bij gemeente Zwolle
  • Birgitta Feijen, lid, business development manager bibliotheek Zuid-Kennemerland 
  • Dorien Fröling, lid, directeur ADC Archeo-projecten
  • Gijs de Kruif, lid, wethouder gemeente Woudenberg
  • Erwin Lelieveld, lid, strategisch controller bij gemeente Stichtse Vecht
     

Hebt u vragen aan de Raad van Toezicht neem dan contact op met het secretariaat van Landschap Erfgoed Utrecht.

Overige gegevens LEU
K.v.K. 30219886
IBAN: 
NL06TRIO0197728901
RSIN: 856323780
Fiscaal nummer: 8172.02.110

LandschappenNL is het samenwerkingsverband van de provinciale Landschappen en de provinciale Landschapsbeheer organisaties. Landschap Erfgoed Utrecht is één van de twaalf Landschapsbeheer organisaties. LandschappenNL komt voort uit de samenwerkingsverbanden Landschapsbeheer Nederland en De12Landschappen. Meer informatie.