Doneer Vrijwilligers

Training en workshops

Je wilt als school de directe omgeving van de leerlingen betrekken bij je onderwijs. Het herbergt immers een schat aan verhalen, kennis en geschiedenis. Maar hoe pak je het aan? Hoe verrijk je je onderwijs door leerlingen hun eigen omgeving te laten ontdekken. Wij helpen graag en bieden twee teamtrainingen aan. 

Teamtraining 'Meer doen met je omgeving'

Als school kun je leerlingen laten ervaren dat hun omgeving vol betekenis is. In deze teamtraining staan we stil bij de vraag wat nu eigenlijk de culturele omgeving van je school is. Wie zijn interessante partners voor je school? En wat is er aan kunst en erfgoed aanwezig dat je bij de les kunt betrekken?

Je gaat aan de slag met het koppelen van de eigen omgeving aan bestaande lessen of thema’s. Aan het einde van de training heb je als team voldoende ingrediënten om de culturele omgeving aan je lessen te verbinden.

Interesse? Stuur een e-mail naar onderwijs@landschaperfgoedutrecht.nl

Teamtraining 'Erfgoed doen!'

Wat is erfgoededucatie? Wat is er aan erfgoed in de omgeving van de school? Erfgoed is voor veel leerkrachten een tamelijk abstract begrip. In deze teamtraining ga je daar concreet mee aan de slag. Leerkrachten ontdekken hoe ze erfgoededucatie kunnen inpassen in de kunst & cultuurlessen. Welke creatieve werkvormen zijn er te koppelen aan erfgoed, welke keuzes en waarom?

De kennis wordt meteen in praktijk gebracht door het bedenken van lesideeën bij het erfgoed uit de eigen omgeving.

Interesse? Stuur een e-mail naar onderwijs@landschaperfgoedutrecht.nl