Word donateur Vrijwilligerswerk
LEU Vrijwilligersdag 2018 83
Veilig aan de slag

als vrijwilliger in coronatijd

Coronaprotocol

Coronaprotocol voor vrijwilligers

Met z'n allen zorgen we ervoor dat we het coronavirus onder controle houden. Zeker nu het kabinet nieuwe maatregelen heeft aangekondigd om het coronavirus in te dammen. Meer dan ooit is het het noodzakelijk de geldende regels en richtlijnen in acht te nemen bij het uitvoeren van vrijwilligerswerk. Speciaal voor medewerkers, bezoekers, vrijwilligers en vrijwilligerscoördinatoren hebben we een coronaprotocol opgesteld met richtlijnen en tips. Dit coronaprotocol wordt steeds aangepast aan de meest actuele stand van zaken.

Actieve rol

Van alle medewerkers en vrijwilligers van Landschap Erfgoed Utrecht wordt verwacht dat zij zelf een actieve rol vervullen bij het naleven van de richtlijnen. Dus ook als dat betekent dat we elkaar daarop moeten aanspreken. Veilig werken kunnen we alleen samen.

Het coronaprotocol beschrijft algemene uitgangspunten en richtlijnen, aanvullende afspraken voor vrijwilligers (onder andere over EHBO, werkschuren en keuringen) en richtlijnen voor cursussen en bijeenkomsten.

Ga naar het coronaprotocol

Heb je nog meer vragen?

Hélène helpt je graag verder

Hélène Hine

Programmamanager vrijwilligerswerk 030 - 2219763 h.hine@landschaperfgoedutrecht.nl