Historische verenigingen

In de provincie Utrecht zijn meer dan 40 historische verenigingen actief. Zij houden zich bezig met de geschiedenis van een dorp, wijk, stad of streek. Sommige organisaties concentreren zich op een aspect van de geschiedenis, zoals archeologie, genealogie of historische geografie.

Historische verenigingen kunnen bij Landschap Erfgoed Utrecht terecht voor ondersteuning op het gebied van beleid, organisatie, samenwerking, publieksbereik, educatie en historisch onderzoek. Hoe kunt u als historische vereniging -alleen én samen met andere erfgoedorganisaties - uw kennis nog beter verspreiden en zoveel mogelijk mensen betrekken bij lokale historie en erfgoed? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mieke Heurneman

Utrechtse canons
De Utrechtse canons zijn een logische verdieping op de nationale canon. De 50 ‘vensters’ van de nationale canon laten de belangrijkste gebeurtenissen, ontwikkelingen, personen, teksten, kunstwerken en verschijnselen uit onze geschiedenis zien. De nationale canon is opgenomen in de kerndoelen van het primair en voortgezet onderwijs.

Om de nationale canon dichterbij te brengen heeft Landschap Erfgoed Utrecht samen met Utrechtse erfgoedinstellingen regionale Utrechtse canons ontwikkeld. Hierin zijn de hoogtepunten uit de Utrechtse geschiedenis te vinden in de vorm van teksten, beeld en geluid. Centraal staat de vraag: Wat zou je moeten weten over historie en cultuur van de provincie Utrecht?De regio’s zijn gevormd op basis van landschappelijke en historische factoren. Daarin zijn bovenlokale verbanden van belang. Binnen een regio is het mogelijk in te zoomen op lokaal niveau. Op de website zijn nu ook de eerste lokale canons te vinden. In de komende jaren zullen er meer volgen.

Werkgroep Oorlog en Vrede
In de Werkgroep Oorlog en Vrede zitten amateur- en professionele historici en vertegenwoordigers van erfgoedinstellingen die zich met militair erfgoed bezighouden. Zij onderzoeken hoe militairen in de loop der tijd (van Limes tot Koude Oorlog) de ontwikkeling van stad, dorp en platteland in de provincie Utrecht hebben beïnvloed. De onderzoeksresultaten worden gepubliceerd in tijdschriften van historische verenigingen en in Jaarboek Oud-Utrecht 2015, dat geheel gewijd zal zijn aan dit thema. Daarnaast worden de uitkomsten zoveel mogelijk verwerkt in andere toepassingen voor een breed publiek. 

Startdocument: ''Werkgroep Oorlog en vrede'' 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Mieke Heurneman