Doneer Vrijwilligers

Platform het Verhaal van Utrecht

Het Verhaal van Utrecht zit in erfgoed dat we bewaren en willen doorgeven aan volgende generaties, in plekken en tradities die betekenis hebben en in verhalen die we steeds weer opnieuw vertellen. Zaken die we koesteren en willen delen. Het Verhaal van Utrecht is van niemand en van iedereen en elke Utrechtse erfgoedorganisatie vertelt er een stukje van.

Nieuwe technieken
De digitale wereld biedt ongekende mogelijkheden om de verschillende onderdelen van het Verhaal van Utrecht, die over allerlei plekken verspreid zijn, bij elkaar te brengen en breed te delen met het publiek. Daarom wordt het verhalenplatform UtrechtAltijd doorontwikkeld tot een platform waar collecties en verhalen via linked data aan elkaar worden verbonden en gepresenteerd, en dat voldoet aan de geldende standaarden binnen het Netwerk Digitaal Erfgoed. Het platform krijgt een nieuwe naam: Verhaal van Utrecht.

Samen vertellen we het Verhaal van Utrecht
Op het vernieuwde online platform komen de verhalen en collecties als puzzelstukjes bij elkaar. Hier worden ze meer dan tot nu toe het geval was onderling verbonden en verrijken ze elkaar. Voor de gebruiker is zo er één centrale plek waar erfgoedinformatie over de provincie Utrecht te vinden is en die doorverwijst naar de erfgoedorganisaties. Wie dieper wil graven komt dus altijd terecht bij de experts wat betreft geschiedenis en erfgoed van een bepaalde plaats, regio of thema.

Planning
In 2024 starten we met de doorontwikkeling van UtrechtAltijd. Het vernieuwde platform zal vanaf 1 oktober 2024 het Verhaal van Utrecht heten. Daarna zullen stapsgewijs via linked data collecties worden toegevoegd en zullen door het gebruik van gestandaardiseerde termenlijsten collecties en verhalen met elkaar verbonden worden.

Heb je een verhaal dat niet mag ontbreken in het Verhaal van Utrecht? Neem contact op met Pim Sierink.

Wil je jouw digitale collectie verbinden aan het Verhaal van Utrecht? Neem contact op met één van de digitaal-erfgoed-coaches Mieke Heurneman of Marianne de Rijke.