Doneer Vrijwilligers

Raad van Toezicht

Landschap Erfgoed Utrecht heeft een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Wouter de Jong (voorzitter), geassocieerd partner bij Necker van Naem en eigenaar van Communitas
  • Hans van Dijk (lid), senior private banker bij ABN AMRO MeesPierson
  • Birgitta Fijen (lid), business development manager Bibliotheek Zuid-Kennemerland
  • Dorien Fröling (lid), directeur ADC Archeo-projecten
  • Marleen van den Ham (lid), programmamanager Staatsbosbeheer en directeur-bestuurder van Stichting Nationale Boomfeestdag
  • Margriet Pel (voorzitter audit commissie)

​Heb je vragen aan de Raad van Toezicht? Neem dan contact op met het secretariaat van Landschap Erfgoed Utrecht.

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht

Wouter de Jong (voorzitter)
Voorzitter RvT Gemiva-SVG groep
Voorzitter RvC Habion
Bestuurslid vereniging toezichthouders woningcorporaties (VTW)
Voorzitter curatorium Groen van Prinstererstichting (wetenschappelijk bureau ChristenUnie)

Hans van Dijk
Eigenaar agrarisch bedrijf
Voorzitter RvT KWC Culemborg (voortgezet onderwijs)
Voorzitter Onderlinge Schalkwijk

Birgitta Fijen
Bestuurslid van PleinC, de provinciale organisatie voor cultuureducatie in Noord-Holland
Bestuurslid Stichting KerS

 

Dorien Fröling
Lid Raad van Toezicht Batavialand, Lelystad, vice voorzitter
Bestuurslid Dudok Architectuurcentrum, Hilversum, lid remuneratiecommissie

Marleen van den Ham
Lid Algemeen Bestuur Brabantse Milieu Federatie
Lid adviescommissie Utrecht Prins Bernhard Cultuur Fonds
Lid Algemeen Bestuur Heimans en Thijsse Stichting
Lid Provinciale Commissie Leefomgeving Utrecht
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Gemeente West Betuwe

Margriet Pel
Deelnemer (vakbond VCP) Banenafspraak Bestuurlijk Overleg voor de Regio Groot Amsterdam 
Lid Algemeen Bestuur Waterschap Amstel Gooi en Vecht (waterschapspartij Water Natuurlijk)

Liever persoonlijk contact?

Mariëlle helpt je graag verder