Word vrijwilliger Steun ons!

Raad van Toezicht

Landschap Erfgoed Utrecht heeft een Raad van Toezicht. Deze Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:

  • Wouter de Jong (voorzitter), geassocieerd partner bij Necker van Naem en eigenaar van Communitas
  • Erwin Lelieveld (penningmeester), strategisch controller bij gemeente Stichtse Vecht
  • Martijn Baarda (lid), adviseur bij Growinski
  • Birgitta Fijen (lid), business development manager bibliotheek Zuid-Kennemerland
  • Dorien Fröling (lid), directeur ADC Archeo-projecten
  • Marleen van den Ham (lid), Teamleider Projecten Staatsbosbeheer

​Heb je vragen aan de Raad van Toezicht? Neem dan contact op met het secretariaat van Landschap Erfgoed Utrecht.

Momenteel heeft de Raad van Toezicht twee vacatures: een op het gebied van Financiën en een op het terrein van Natuurinclusieve Landbouw.

Nevenfuncties leden Raad van Toezicht

Wouter de Jong (voorzitter)
Voorzitter RvC Nijestee (tot 31/12/2019)
Voorzitter RvT Gemiva-SVG groep
Lid RvC Habion
Bestuurslid VTW (vereniging toezichthouders woningcorporaties)
Voorzitter curatorium Groen van Prinstererstichting (wetenschappelijk bureau ChristenUnie)

Erwin Lelieveld (penningmeester)
Geen nevenfuncties

Martijn Baarda
Lid Raad van Toezicht Vermogensbeheerder Roemer Kamp & Partners
Algemeen bestuurder stichting Ekopositief leven
Algemeen bestuurder stichting Freedom Through Education

 

Birgitta Fijen
Bestuurslid van PleinC, de provinciale organisatie voor cultuureducatie in Noord-Holland
Bestuurslid Stichting KerS

Dorien Fröling
Lid Raad van Toezicht Batavialand, Lelystad, vice voorzitter
Bestuurslid Dudok Architectuurcentrum, Hilversum, lid remuneratiecommissie

Marleen van den Ham
Lid Algemeen Bestuur Brabantse Milieu Federatie
Lid adviescommissie Utrecht Prins Bernhard Cultuur Fonds
Lid Algemeen Bestuur Heimans en Thijsse Stichting
Lid Provinciale Commissie Leefomgeving Utrecht
Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand Gemeente West Betuwe

Liever persoonlijk contact?

Mariëlle helpt je graag verder