Doneer Vrijwilligers
Ons verhaal

Over Landschap Erfgoed Utrecht

Landschap Erfgoed Utrecht geeft om mooi. Of het nu gaat om het onderhouden van bijzonder erfgoed, het beschermen van kwetsbare weidevogels of het inspireren van kinderen voor erfgoededucatie. Samen met ruim 10.000 vrijwilligers, partners en bedrijven zorgen we voor het behouden en beheren van het landschap en erfgoed in de provincie Utrecht. We organiseren, brengen samen en delen kennis. We vinden telkens nieuwe wegen en nieuwe partners om mee samen te werken. Doe je mee?

Iedereen geeft om mooi

Landschap Erfgoed Utrecht is actief op een breed werkterrein. Wij verbinden al meer dan 40 jaar mensen met het landschap en cultureel erfgoed in hun omgeving. We doen dit vanuit het besef dat die verbinding zowel de mensen als het landschap en erfgoed ten goede komt. De impact die wij als organisatie nastreven, luidt als volgt:

Bewoners van de provincie Utrecht voelen zich verbonden met de geschiedenis, het landschap en het culturele erfgoed in hun omgeving. Dit vergroot hun eigenwaarde, draagt bij aan de kwaliteit van leven en verhoogt het draagvlak voor het behoud en beheer van erfgoed en landschap.

Alle activiteiten in het kader van deze organisatiedoelstelling vallen onder de pijlers het behouden en beheren van landschap en erfgoed, scholing, kennis en educatie op het gebied van landschap en erfgoed, en het bieden van mogelijkheden om landschap en erfgoed te beleven. De inzet van vrijwilligers speelt hierbij een onmisbare rol. Om ons werk voor het landschap en erfgoed in de provincie Utrecht nog beter te kunnen doen, willen we groeien in het aantal vrijwilligers. De urgentie daarvoor is zeker in het huidige tijdsgewricht groot. Lees over onze visie in het beleidsplan 'Iedereen geeft om mooi'.