Archeologie

Meldpunt Archeologie
U kunt bij het Meldpunt Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht terecht voor het melden van vondsten en bedreigde archeologische vindplaatsen binnen de provincie Utrecht. U kunt uw vondst melden via de mail en/of tel 030 22 19 727 of we komen desgewenst bij u thuis. Bij bedreiging van een archeologische vindplaats komen wij indien nodig snel op locatie of zullen de betreffende instanties ingeschakeld worden.

Vondsten zullen na overleg gefotografeerd en geregistreerd worden in het landelijke Archeologische InformatieSysteem3 (Archis3) en in de database van PAN: Portable Antiquities of the Netherlands. Na het melden ontvangt u van het meldpunt een rapportage van uw vondst. Uw melding draagt bij aan het inzicht en behoud van het archeologisch erfgoed.

Het doel van het Meldpunt Archeologie van Landschap Erfgoed Utrecht is het vastleggen van archeologische vondsten en het bieden van advies en ondersteuning aan archeologische werkgroepen. Daarnaast participeert Landschap Erfgoed Utrecht op het gebied van archeologie bij publieksactiviteiten en presentaties binnen de provincie Utrecht. Het Meldpunt Archeologie draagt hiermee bij aan het verspreiden, verlevendigen en toegankelijk maken van archeologische kennis en het verder uitbouwen van het maatschappelijke draagvlak voor de archeologie.

Publieksactiviteiten
Landschap Erfgoed Utrecht participeert in verschillende evenementen om archeologie onder de aandacht te brengen bij het brede publiek in de provincie Utrecht. Hiermee wordt enthousiasme en kennis over archeologie bij een breed publiek aangewakkerd en daarmee het maatschappelijk draagvlak voor archeologie vergroot. Gedacht kan worden aan evenementen waar Landschap Erfgoed Utrecht, samen met vrijwilligers, bijvoorbeeld archeologische graafactiviteiten en workshops voor kinderen, ouders en geïnteresseerden organiseert. Vrijwilligerswerk 
Ben je geïnteresseerd om ondersteuning te bieden aan een archeologisch project? Ook als je geen ervaring hebt kun je vrijwilliger worden. Kijk hier voor meer informatie.

Contactgegevens
U kunt een e-mail sturen naar:
meldpunt.archeologie@landschaperfgoedutrecht.nl voor algemene vragen en vondstmeldingen. Voor specifieke vragen kunt u contact opnemen met één van de archeologen bij Landschap Erfgoed Utrecht.

Alexander van de Bunt  
- Marianne Visser

Extra informatie over wanneer u een vondst moet melden kunt u hieronder vinden:
Archeologische waaier